Als hem gevraagd wordt hoe de zorg van de toekomst er in zijn ogen uitziet, begint Eric Wolkotte bevlogen te vertellen. “Ik hoop dat over vijf jaar de inzet van zorgtechnologie geen apart onderwerp meer is, maar onderdeel van de dagelijkse zorg. Een ontwikkeling waarin zorg- en welzijnstudenten een ­belangrijke rol spelen.”

Als hem gevraagd wordt hoe de zorg van de toekomst er in zijn ogen uitziet, begint Eric Wolkotte bevlogen te vertellen. “Ik hoop dat over vijf jaar de inzet van zorgtechnologie geen apart onderwerp meer is, maar onderdeel van de dagelijkse zorg. Een ontwikkeling waarin zorg- en welzijnstudenten een ­belangrijke rol spelen.”

Eric Wolkotte is strategisch adviseur van de Technologie & Zorg Academie (TZA) Achterhoek en daarnaast betrokken bij verschillende andere TZA’s in het land. Een coöperatieve vereniging van zorgondernemers, overheid en onderwijs met als doel de zorgsector en het onderwijs goed voor te bereiden op de veranderende zorgvraag. “Enerzijds zie je door de vergrijzing meer mensen die langer zelfstandig blijven wonen, anderzijds constateren we een dalend aantal zorgverleners. Zorgtechnologie kan een belangrijke rol spelen in het mogelijk maken van goede toekomst­bestendige zorgverlening. Daarom willen wij studenten, professionals en zorgorganisaties kennis laten maken met die innovatieve technologie.”

STROOMVERSNELLING

Eric heeft twee jaar geleden voor het eerst contact met het Graafschap College en merkt dat er grote belangstelling is voor zorgtechnologie en de toepassing daarvan. “Dat enthousiasme werd tijdens een gezamenlijk kennisevent snel groter en daarna is onze samenwerking in een stroomversnelling gekomen met de TZA Achterhoek tot gevolg. Nu nog als project, maar in de loop van 2021 wordt TZA Achterhoek ook een zelfstandige coöperatie met eigen leden”, zegt Eric.

LAAGDREMPELIG

Een van de voornaamste ‘doelen’ van de TZA is volgens Eric het op een laagdrempelige manier toepassen van zorgtechnologie. “Om zorg­instellingen, hun medewerkers, maar zeker ook de studenten die een zorg- of welzijnsopleiding volgen kennis te laten maken met de mogelijk­heden die er nu al zijn. En door ze uit te nodigen om er zelf praktijkervaring mee op te doen. Door ermee te experimenteren en te werken krijgt zorgtechnologie betekenis. Dat krijg je met alleen een filmpje of flyer niet voor elkaar.”

PROBEERSERVICE

Het experimenteren is in de ogen van de TZA het belangrijke begin. “Onze probeerservice is heel bewust onderdeel van onze academie.

Zorgprofessionals en studenten kunnen hier in verschillende opstellingen zien welke mogelijkheden er zijn. Van een robothuisdier tot sensoren voor in een bed of vloer. Maar ook apparatuur waarmee mensen thuis bijvoorbeeld zelf een hartfilmpje kunnen maken zonder daarvoor naar het ziekenhuis te moeten. Voorzieningen die het werk in de zorg enorm kunnen verlichten, omdat zorgverleners minder vaak patiënten of cliënten thuis hoeven te bezoeken. Testresultaten kunnen op afstand geraadpleegd worden en via videobellen besproken worden.”

BRUG SLAAN NAAR PRAKTIJK

Binnen het gebruik van zorgtechnologie spelen studenten van zorg- en welzijnopleidingen volgens Eric een grote rol. “Hun betrokkenheid is tweeledig. Enerzijds kunnen zij hier leren werken met zorgtechnologie en zo ervaring opdoen om daarmee beter toegerust te zijn op het werken in de toekomstige zorg. Anderzijds kunnen de studenten nu al een brug slaan naar de praktijk. Met hun kennis en ervaring brengen studenten technologische oplossingen bij een stagebedrijf binnen. Zij kunnen daarmee optreden als ambassadeurs van zorgtechnologie en zo organisaties versterken. En dat geldt ook voor de wijkleercentra waarin veel studenten actief zijn.”

POP-UP CONCEPT

TZA ziet volop mogelijkheden voor brede samenwerking binnen de Achterhoek. “Een regio waarin al veel wordt samengewerkt. En waarin ook het Graafschap College een actieve rol speelt. Met zo’n twintig (zorg)organisaties verspreid over de regio zijn er volop kansen. Daarbij is het aan ons om ook in de regio actief en aanwezig te zijn. Dat kunnen we ook doen met een pop-up concept. Zodat we niet alleen in Ulft, maar bijvoorbeeld ook in Warnsveld de mogelijkheden van zorg­technologie kunnen laten zien.”

“Studenten spelen een grote rol in het verder brengen van zorgtechnologie”

ERIC WOLKOTTE LEEFTIJD

47 jaar

CARRIÈRE

Na zijn opleiding Bestuurskunde werkte Eric onder meer tien jaar voor Calibris, het kenniscentrum voor Zorg, Welzijn & Sport dat opging in SBB. Sinds 2015 werkt hij als zzp’er vanuit zijn eigen adviesbureau Dkwadraat.

PRIVÉ

Eric woont samen met zijn echtgenote en drie dochters in het Overijsselse Hengelo.

VRIJE TIJD

In zijn vrije tijd sport Eric graag en hij is bestuurslid van Hockeyclub Twente.

VITALE SAMENLEVING Vitaliteit speelt volgens Eric Wolkotte een uitermate belangrijke rol in een gezonde samenleving. “Vitale mensen hebben minder snel zorg nodig. Preventief gedrag kan de kosten voor de zorg veel beter beheersbaar houden, dus sport en bewegen en gezonde voeding verdienen een belangrijke plek in onze samenleving.” Bovendien, zo meent Eric, voelen mensen zich prettiger als ze lichamelijk in goede conditie zijn. “Mentale en lichamelijke gezondheid gaan hand in hand. Het is mooi om te zien dat ook daaraan door overheden, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties steeds meer aandacht wordt besteed. Gekoppeld aan de inzet van zorgtechnologie, maken we ons zo samen klaar voor de zorg van de toekomst.”

“Door ermee te werken krijgt zorgtechnologie betekenis”

DEEL DIT ARTIKEL