Van links naar rechts: Cilla Landeweerd, Renate Ravestein en Nadien Huirne.

Renate Ravestein is docent hospitality bij het Graafschap College. Daarnaast is ze MapsTell guide en ondersteunt ze medewerkers en studenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. “Door MapsTell worden mensen letterlijk op de kaart gezet in ‘de Wereld van Verschil’. Dit met het doel om talent optimaal te benutten, onderlinge samenwerking in teams te verbeteren en effectief werken te bevorderen.”

Renate trapt vol enthousiasme af: "Op dit moment ben ik bezig met de opleiding Learning and Development in Organisations aan de HAN. In deze studie staat het leven lang ontwikkelen van mensen centraal. Tijdens mijn studie liep ik stage bij ‘Gastvrijheid in Bedrijf'. Daar kwam ik in aanraking met MapsTell. Ik was direct enthousiast. MapsTell is een methode om het gedrag en de drijfveren van mensen in kaart te brengen. Dit gebeurt door mensen ‘te plaatsen’ in de verschillende ‘rijken’ op een landkaart. Daardoor worden verschillen en overeenkomsten tussen mensen zichtbaar en wordt duidelijk wat de impact daarvan is op een team of groep."

GUIDE

Vanwege haar enthousiasme over MapsTell besloot Renate om ‘guide’ te worden. Ze begeleidt de MapsTell-analyse, verzorgt interactieve trainingen voor teams of groepen waarin de uitkomsten van de analyse worden besproken. Indien gewenst verzorgt Renate naar aanleiding van de analyse individuele coaching. Ze heeft binnen het Graafschap College inmiddels heel wat collega's en studenten begeleid. “MapsTell is een aantrekkelijke tool, omdat de landkaart verschillen en overeenkomsten visueel maakt. Alle gedragsstijlen zijn verwerkt in zestien ‘PersonalMaps’ die samen de ‘Wereld van Verschil’ vormen. Voor medewerkers en studenten is het goed om inzicht te krijgen in elkaars eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen. Het kan helpen bij het maken van keuzes en geeft inzicht in (persoonlijke) ontwikkelpunten.”

PERSONAL MAP

Nadien Huirne volgt de opleiding Facilitair leidinggeven en is een van de studenten die een MapsTell-analyse heeft gedaan. “Ik vond het interessant om te doen. Het begon met het invullen van een vragenlijst. De uitkomsten bespraken we later in de klas. Iedereen kreeg een ‘PersonalMap’ met daarop persoonlijke kenmerken. Ik herkende mezelf er eerst maar deels in. Na een individueel gesprek met Renate, waarin we dieper ingingen op de resultaten, kon ik de resultaten veel beter plaatsen. Dankzij de MapsTell-analyse heb ik mezelf beter leren kennen en kan ik anderen beter ‘plaatsen’. Ik snap dat mensen uit een ander rijk anders reageren of te werk gaan dan ik. Daar heb ik meer begrip voor gekregen.”

“Ik heb mezelf beter leren kennen en kan anderen beter plaatsen”

BEVESTIGEND OF CONFRONTEREND

Cilla Landeweerd is docent bij de opleiding Facilitair leidinggeven en heeft met haar team een MapsTell-analyse gedaan. “Omdat onze studenten MapsTell doen, vonden we het als team belangrijk om het zelf ook te doen. De uitkomsten waren voor mij vooral een bevestiging. Mijn eigen plek op de kaart en die van mijn team­leden klopt met het beeld dat ik heb van mijzelf en de wijze waarop we als team functioneren en samenwerken. We zijn een klein team, dat bestaat uit mensen uit verschillende rijken. We vullen elkaar aan en maken gebruik van elkaars krachten.” Renate merkt op: “De resultaten van een MapsTell-analyse kunnen soms ook confronterend zijn. Bijvoorbeeld als letter­lijk zichtbaar wordt dat een collega alleen in een rijk staat, terwijl de andere collega's aan de andere kant van de kaart dicht bij elkaar staan. Dan komt het besef dat deze collega zich wellicht alleen of niet gehoord voelt op bepaalde momenten. Daarover ga ik dan met het team in gesprek.”

VAN ELKAAR LEREN

Cilla Landeweerd vindt het waardevol dat ook studenten een MapsTell-analyse doen. “We bieden het in het eerste jaar van de opleiding aan, omdat dat veel voordelen heeft. Door bijvoorbeeld tijdens projecten bewust samenwerking te zoeken met studenten uit andere rijken, kunnen ze van elkaar leren. Ook als docent wil ik graag weten met wat voor een type student ik te maken heb. Ieder type student heeft een andere benadering nodig en leert anders. Ik heb de neiging om de lat hoog te leggen. Bij de ene student werkt dit, omdat hij of zij hierdoor wordt uitgedaagd. Bij de andere student werkt dit juist niet, omdat hij of zij hier onzeker van wordt. Het is goed om je daar bewust van te zijn, zodat je voor iedere student de juiste benadering kiest.”

BEGRIP EN KRACHTEN BUNDELEN

“Belangrijk: geen enkele plek in ‘de Wereld van Verschil’ is goed of fout. Ieder type heeft kwaliteiten en valkuilen afhankelijk van de omstandigheden. MapsTell analyseert hoe iemand bewust en onbewust reageert. Iedereen is anders en het is belangrijk dat iemand zichzelf blijft. Begrip creëren voor onderlinge verschillen en elkaars krachten bundelen, zorgt voor een betere samenwerking en dat is het doel”, aldus Renate.

DEEL DIT ARTIKEL