Van links naar rechts: Evelien Beuzelijnck, Lisa Poel en Marjolein Engbers.

Jaarlijks krijgt het Graafschap College te maken met een aantal studenten die vanwege psychische problemen vastlopen in hun opleiding. Om te voorkomen dat deze studenten hun opleiding zonder diploma verlaten, is samen met GGNet het programma JongLeren ontwikkeld: een programma waarin onderwijs, begeleiding en hulpverlening worden gecombineerd.

Evelien Beuzelijnck werkt als orthopedagoog voor Graafschap Orthopedagogie, onderdeel van het Graafschap College. Evelien is als coördinator vanaf de start betrokken bij het programma. “De psychische problemen waar deel­nemende studenten van JongLeren mee te maken hebben, lopen sterk uiteen. Wat de studenten gemeen hebben, is dat ze door hun problemen in het reguliere onderwijs niet goed kunnen functioneren. Binnen JongLeren houden we rekening met de specifieke behoeften van de student en krijgen ze ruimte om zowel aan het oplossen van hun psychische klachten te werken als aan hun opleiding. Alles in hun eigen tempo”, zegt Evelien.

JUISTE EXPERTISE

Het Graafschap College heeft de samen­werking met GGNet gezocht met als doel een passend behandelprogramma te ontwikkelen, waarin onderwijs en hulp­verlening beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast heeft GGNet ruime ervaring met de doelgroep. “Gezamenlijk beschikken we over de juiste expertise om deze groep studenten te kunnen helpen”, aldus Evelien.

MAATWERK EN STRUCTUUR

De deelnemende studenten volgen het programma op een kleinschalige locatie in Doetinchem. Zij worden begeleid door een team, bestaande uit twee docenten, een orthopedagoog en een gz-psycholoog van het Graafschap College en drie therapeuten van GGNet. Het team brengt van iedere student de persoonlijke situatie in kaart en stelt op basis daarvan een begeleidings­traject samen. “We staan met het team ‘om de student heen’ en betrekken waar nodig de omgeving van de student bij de behandeling”, vertelt Marjolein Engbers, die als psycholoog en coördinator van GGNet betrokken is bij JongLeren. Ze vertelt verder: “Studenten die deelnemen aan JongLeren hebben tijd en ruimte nodig om te werken aan hun psychische klachten met als doel terugkeer in het reguliere onderwijs. Die krijgen ze. Verder geven we de studenten veel persoonlijke aandacht en zorgen we voor een over­zichtelijke en duidelijke structuur van de dag.”

“Door onderwijs en hulpverlening te integreren wordt voortijdige schooluitval voorkomen”

JUISTE HULP

Op dit moment nemen twaalf studenten deel aan JongLeren. Lisa Poel, student Maatschappelijke zorg, is een van hen. “Tijdens mijn stage bleek dat ik geen goede beroepshouding had. Bovendien reageerde ik vaak behoorlijk heftig en emotioneel in bepaalde situaties. Door mijn studieloopbaanbegeleider ben ik gewezen op dit programma. Als ik hier niet aan had deelgenomen, had ik waarschijnlijk niet meer op school gezeten.”

BALANS

De kracht van het programma is volgens Evelien en Marjolein dat onderwijs en hulpverlening geïntegreerd worden en dat door deze aanpak voortijdige schooluitval wordt voorkomen. “We willen bereiken dat deelnemende studenten voldoende in balans raken om de draad in het reguliere onderwijs weer op te pakken en hun opleiding succesvol afronden.” Lisa heeft tot nu toe goede resultaten behaald. “Ik heb geleerd om mijn emoties te reguleren en vooral dichtbij mezelf te blijven. De komende tijd ga ik mij focussen op het onderwijs en het plannen van mijn werkzaamheden. Dan kan ik volgend schooljaar weer de beroepsspecifieke vakken binnen mijn opleiding gaan volgen”, zegt Lisa.

ONDERWIJS EN THERAPIE IN ÉÉN

Iedere week volgen de studenten drie dagdelen onderwijs verzorgd door het Graafschap College. “De studenten volgen dan generieke vakken. Als een student het aankan, kan hij of zij ook (gedeeltelijk) beroepsspecifieke vakken volgen binnen de reguliere opleiding. Daarnaast is er aandacht voor een ‘gezonde leefstijl’ en verzorgt GGNet samen met Graafschap Ortho­pedagogie wekelijks twee therapie­sessies in groepsverband: acceptance en commitment therapie (ACT Your Way) en psychomotorische therapie”, legt Evelien Beuzelijnck, orthopedagoog bij het Graafschap College uit. Er is een nauwe samen­werking tussen de docenten en therapeuten binnen JongLeren, maar ook afstemming met de opleiding van een student. In een wekelijks overleg stemmen de docenten en therapeuten het onderwijs en de therapie op elkaar af. Ook stelt iedere student persoonlijke leerdoelen op die ze iedere zes weken evalueren.

DEEL DIT ARTIKEL