DE + VAN MIJN SCHOOL

VOOR IEDERE STUDENT EEN PASSENDE AANPAK

Indra Hagelstein en Nout Polman.

Indra Hagelstein (21) en Nout Polman (22) volgen de opleiding Sociaal werk (niveau 4). Vanwege persoonlijke omstandigheden doen zij dit op Mijn School. Bij Mijn School biedt het Graafschap College studenten een opleidingstraject op maat, dat aansluit bij hun wensen, behoeften en talenten. De route is anders, het diploma is hetzelfde.

In gesprek met een docent van zijn toenmalige opleiding werd Nout gewezen op de mogelijkheden van Mijn School. “Ik vond school belangrijk, maar het lukte me steeds niet om gemotiveerd te blijven”, bekent Nout. De aanpak sprak hem meteen aan. “Samen met docenten maak je een plan. Wat is je doel en wat heb je nodig om dit doel te bereiken? Je bepaalt zelf het tempo, er wordt geen druk gezet. Dat vraagt om discipline, iets waar ik moeite mee had. Maar door de aanpak van Mijn School ben ik juist heel gemotiveerd geraakt”, vertelt hij.

LUISTEREN

Hij heeft wel tijd nodig gehad. “De eerste twee jaar bij Mijn School heb ik weinig gedaan. Op een andere school was ik denk ik al lang weggestuurd. De docenten probeerden mij steeds in te laten zien dat ik iets met mijn talenten moest doen, maar ze luisterden ook goed naar mijn behoeften en probeerden het onderwijs daarop aan te passen.” Zo leer ik het liefst in de praktijk. Door deel te nemen aan allerlei projecten kreeg ik die mogelijkheid. De theorie leerde ik dan door achteraf verslagen te maken. Ook mijn stage bij Leerling Alert, een organisatie die zich inzet om te voorkomen dat jongeren kiezen voor het criminele pad, heeft mij gemotiveerd om mijn opleiding af te maken.”

AANKNOP

Ton te Veldhuis is docent op Mijn School. “Al meteen viel op dat Nout veel talenten heeft. Hij is intelligent en een echte leider. Alleen moest hij de ‘aan-knop’ vinden en intrinsiek gemotiveerd raken om te gaan leren. Dat had tijd nodig en op Mijn School kunnen we die tijd nemen”, reageert hij. “We gaan ‘naast’ een student staan en investeren in een goede relatie. Gebrek aan motivatie is vaak geen onwil. Blijkbaar krijgt een student niet wat hij of zij nodig heeft. Belangrijk dus om als docent ook kritisch naar jezelf te kijken. Is mijn les voldoende op maat, spreekt het thema aan?”

BEGRIP EN RUIMTE

Indra Hagelstein kwam vanwege psychische problemen terecht op Mijn School. “Ik was heel gemotiveerd om een mbo-opleiding te doen, maar toch lukte het niet door mijn persoonlijke omstandig­heden. Ik ben een jaar niet naar school geweest, maar wilde mijn studie heel graag oppakken. Via mijn hulpverlener hoorde ik over Mijn School. Ik was meteen enthousiast.” Op dit moment zit Indra in de laatste fase van haar opleiding. “Het gaat goed met mijn studie. In het reguliere onderwijs was er begrip voor mijn situatie, maar op Mijn School is er voortdurend aandacht voor het persoonlijke stuk. Als ik een keer niet naar school kom, zitten ze me niet meteen achter de broek aan. Het is fijn om ruimte en vertrouwen te krijgen.” Ton beaamt dat: “Als iemand een dag niet komt, zal hij of zij daar een goede reden voor hebben. Daar gaan we van uit.”

“Door de aanpak van Mijn School ben ik juist heel gemotiveerd geraakt”

GROEI DOORGEMAAKT

“Om onderwijs te volgen, moeten studenten zich veilig voelen. Het begint vaak met ‘aanwezig’ zijn. Lessen volgen is dan een volgende stap. Die ruimte krijgen studenten. Indra volgde al meteen lessen en schilderde daarnaast veel in het atelier. Ze was stil en teruggetrokken. Mijn School heeft haar goed gedaan. Ze heeft een persoonlijke groei door­gemaakt. Nog steeds staat ze niet graag in de schijnwerpers, maar dankzij haar ontwikkeling heeft ze de eerste stap durven zetten om meer openheid te geven over haar persoonlijke levens­verhaal. Dit door de dichtbundel ‘Grenzeloos Gewenst’ uit te brengen”, aldus Ton.

VERRIJKEND EN WAARDEVOL

Toekomstplannen hebben Nout en Indra genoeg. “Ik wil gaan werken met probleemjongeren. Daar ligt mij hart en ik heb gemerkt dat me dat goed afgaat. We spreken dezelfde taal. Ik besef nu maar al te goed dat ik daar een diploma voor nodig heb en ben echt gemotiveerd om dat diploma te halen. Zonder Mijn School was ik al lang gestopt. Nu overweeg ik zelfs om hierna nog een hbo-opleiding te doen”, vertelt Nout. Indra wil zeker verder studeren. “Ik hou van leren. Journalistiek lijkt me leuk, maar ik denk toch dat ik kies voor psychologie. Ik wil als ervarings­deskundige aan de slag bij de GGZ.” Ton is trots dat hij, als onderdeel van Mijn School, kan bijdragen aan de toekomst van jongeren zoals Nout en Indra. “Mijn School biedt jongeren die een andere onderwijsaanpak nodig hebben, een kans om een diploma te halen. We voorkomen daarmee voortijdige schooluitval. Werken met deze groep jongeren verrijkt en is vooral erg waardevol.”

TWEE OPLEIDINGEN EN TIJDELIJK PROGRAMMA

Op Mijn School kunnen studenten kiezen uit twee verschillende opleidingen, namelijk de opleiding Dienstverlening (niveau 2) en de opleiding Sociaal werk (niveau 4). Met iedere student wordt bij de start een trajectplan gemaakt, waarin doelen, motivatie en talenten belangrijke onderdelen zijn. Studenten die een reguliere opleiding bij het Graafschap College volgen en dreigen vast te lopen, kunnen in bepaalde gevallen ook terecht bij Mijn School. Zij volgen een programma waarin zij extra ondersteuning krijgen bij Nederlands, Engels, rekenen en keuzedelen. Daarnaast kunnen deze studenten een empowermentprogramma volgen. Uiteindelijk is het doel dat zij hun opleiding in het reguliere onderwijs kunnen afmaken.

STABIEL LEVEN

“Dat een student Mijn School verlaat met een diploma is niet ons primaire doel. Natuurlijk willen we graag dat iemand een diploma haalt, maar we vinden het belangrijk dat een student daar klaar voor is en een stabiel leven heeft. Zo hadden we een student die door haar angstaanvallen geen reguliere opleiding kon volgen. Op Mijn School heeft ze gewerkt aan haar persoonlijke ontwikkeling. Na een tijdje ging het veel beter en was ze sterk genoeg om op een andere school alsnog met een reguliere mbo-opleiding te beginnen", aldus Ton te Veldhuis.

PERSOONLIJK ROOSTER Mijn School heeft geen traditionele klaslokalen. “De studenten volgen les of doen activiteiten in een grote open ruimte, zodat iedereen letterlijk ‘zichtbaar’ is. Daarnaast is er een creatieve ruimte, dojo en muziekstudio waar studenten kunnen werken. We bieden veel projecten en lessen aan. Een student maakt zelf de keuze waar hij of zij aan deelneemt. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk rooster dat de student samen met zijn studieloopbaanbegeleider maakt. Met studenten die regelmatig afhaken, gaan we het gesprek aan. We proberen de oorzaak van het verzuim te achterhalen, maken duidelijk dat ze moeten investeren om doelen te behalen en zoeken samen naar een goede oplossing", legt Ton te Veldhuis uit.

VEILIGE OMGEVING “De samenstelling van de groep en de groepsdynamiek speelt een belangrijke rol in het welbevinden op Mijn School. Daar letten we bij de intake op. Ondanks hun moeilijke start, functioneren studenten van Mijn School in het werkveld prima. Het zijn jonge mensen die dankzij hun levenservaring ver zijn in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben soms tijd nodig om gemotiveerd te raken, maar uiteindelijk weten ze kansen te benutten", aldus Ton te Veldhuis. Op de vraag of hij iedere student Mijn School gunt, antwoordt hij: “Nee, dat niet. Ik gun iedere student het onderwijs dat bij hem of haar past. Ik gun iedere student wel de veilige omgeving waarin wij onderwijs verzorgen. Iedere dag doen we ons best om onze studenten ‘te zien’ en ‘te horen’ en oprechte interesse in ze te tonen.”

Ton te Veldhuis.

MEER LEZEN OVER

DEEL DIT ARTIKEL