GRAAFSCHAP COLLEGE STEUNT PARTNERS IN CORONATIJD

HIERVOOR GA IK NAAR SCHOOL

Jur Harmsen aan het werk op de GGD vaccinatielocatie in Borculo.

Partner in de regio ben je niet alleen in goede tijden. Ook in crisis- of andere uitdagende situaties moet je er voor elkaar zijn. Vanuit die gedachte ging het Graafschap College in het voorjaar van 2020 in gesprek met regionale partners. Daar waar nodig en mogelijk werden studenten en docenten ingezet om samen met de regio de impact van corona zo beheersbaar mogelijk te houden.

Hoewel de aanleiding allesbehalve positief was, heeft het Graafschap College zich het afgelopen ‘coronajaar’ kunnen bewijzen als maatschappelijk partner in de regio. Niet alleen in de zorg, maar ook op tal van andere terreinen zijn docenten en studenten aan het werk gegaan om samen met overheden, instellingen en organisaties de enorme uitdagingen, en soms zelfs noodsituaties, het hoofd te bieden. Honderden studenten en tientallen docenten zijn dit schooljaar nauw betrokken geweest bij tal van concrete ‘corona-initiatieven’. En voor een deel van hen geldt dat ze dat tot op de dag van vandaag nog steeds zijn.

WAARDE TOEVOEGEN

Een deel van de samenwerkingen en initiatieven kwam tot stand vanuit een dringende hulpvraag van bestaande regionale partners, maar ook eigen initiatieven bleken zeer waardevol. Zoals de kinder­opvang en het thuisonderwijs bij mede­werkers van het Graafschap College door studenten Pedagogisch werk en onderwijs. Hulp­vragen die vanuit het werkveld bij het Graafschap College binnenkwamen, werden snel opgepakt met mooie samenwerkingen tot gevolg. “We hebben zo partners in veel sectoren kunnen helpen en ondersteunen in moeilijke en uitdagende situaties. Mooi om te zien dat onze studenten en docenten daarbij het vertrouwen krijgen en echt waarde kunnen toevoegen”, zegt José Wopereis, opleidingsmanager bij de sector Economie & Dienstverlening.

HIP ONDERWIJS

Het Graafschap College wil HIP onderwijs bieden. “Dat staat voor hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs. Al die elementen zitten in de samenwerkingen en initiatieven die we tijdens de coronacrisis hebben geïnitieerd. Waarbij vooral het hybride leren een enorme impuls heeft gekregen”, aldus Anke Visser, sectordirecteur Zorg, Welzijn & Sport. “Leren in en van de praktijk werkt snel en stimulerend. Onze studenten leren in korte tijd enorm veel over het vak en worden, voorzien van de benodigde basiskennis, meteen ingezet”, zegt José. “Vanzelf­sprekend wel onder begeleiding, maar ze krijgen al snel verantwoordelijkheid om zelfstandig te werken. In die rol groeien studenten optimaal.”

‘ENORME BEREIDHEID’

Zowel Anke als José hebben een enorme bereidheid ervaren bij studenten en docenten om zich tijdens de coronacrisis actief in te zetten in het werkveld. “We merkten bij alle initiatieven dat eigenlijk iedereen meteen klaarstond en wilde meehelpen”, zegt Anke. Volgens José reageerden de meesten met de opmerking ‘natuurlijk, hiervoor ga ik naar school en volg ik mijn opleiding’. “Mooi om te zien dat onze studenten er zo over denken. Het geeft ook aan dat ze zich nauw betrokken voelen bij het werkveld waarin ze na hun studie aan de slag gaan.”

MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE

Die maatschappelijke betrokkenheid past perfect bij de rol die het Graafschap College speelt en verder wil intensiveren. José: “Dat doen we door samen met het werkveld continu te kijken naar kansen en ontwikkelingen. In uitzonderlijke situaties ben je nog meer op elkaar aangewezen en het is belangrijk om dan ook te laten zien dat je klaarstaat.” Anke vult aan: “Dat hebben we laten zien in de zorg, maar ook in de dienstverlening. We hebben op verschillende plekken meerdere partners kunnen helpen. Bovendien kunnen we daarmee onze studenten ook een goed alternatief bieden voor stages, die door corona vaak niet konden doorgaan.”

“Mooi om te zien dat onze studenten en docenten het vertrouwen krijgen en echt waarde kunnen toevoegen”

VACCINATIELOCATIE

Een goed voorbeeld daarvan vormt de inzet van 115 studenten bij de drie vaccinatie­locaties in de Achterhoek. Behalve studenten van de opleiding Verpleging, die GGD-medewerkers helpen bij het vaccineren, zijn ook studenten Facilitair leidinggeven actief. “Maar ook studenten Handhaving en beveiliging, Service­medewerker, Verkoper en Gastheer/-vrouw kunnen hier werk­ervaring opdoen”, zegt docent en initiator Corinne Vellekoop. “Met deze maat­schap­pelijke en regionale betrokkenheid steunen we als GGD en Graafschap College elkaar in een lastige tijd”, aldus Theo Klein Bleumink, coördinator bij de veiligheids­regio Noord- en Oost-Gelderland. “De studenten halen de druk weg bij onze vaste medewerkers. Onder­tussen leren ze vaardigheden die ze voor hun opleiding nodig hebben. Nu veel stages uitvallen, werken ze bij de GGD toch voor een echte werkgever.”

GOED BEELD VAN WERK

Behalve 'prikken' zijn er ook andere functies voor studenten. Er zijn ook gastheren en -vrouwen en handhavers van het Graafschap College aanwezig op de vaccinatielocaties. “Zo draaien de studenten Horeca en Handhaving en beveiliging volwaardig mee. Zeven dagen per week, zodat ze een goed beeld van het werk krijgen”, zegt José.

JE KRIJGT ERG VEEL LEUKE REACTIES

De 17-jarige Jur Harmsen uit Neede is sinds begin april minimaal een dag in de week actief op de GGD vaccinatie-locatie in Borculo. De eerstejaars­student Verpleging niveau 4 vertelt enthousiast over zijn stageplek. “Het is niet alleen leuk om te doen, maar ook enorm leerzaam. Als eerste­jaars krijg je normaal gesproken niet de kans om zoveel ervaring met prikken op te doen en mee te helpen bij zo’n grootschalig vaccinatie­programma.” Maar ook het contact met de mensen die Jur vaccineert, spreekt hem aan. “Meestal maak je even een kort gezellig praatje. En op de badge die ik draag staat onder mijn naam ‘student prikker’. Daardoor krijg je ook erg veel leuke reacties. Veel mensen zeggen dan dat ik het goed heb gedaan omdat ze niets hebben gevoeld.”

TWEE DIENSTEN

Net als de andere studenten van het Graafschap College die op de vaccinatielocatie stagelopen, werkt Jur afwisselend in een vroege of late dienst. “Of je begint ’s ochtends om acht uur en prikt dan tot twee uur en anders start je om twee uur en ga je door tot acht uur ’s avonds.” Behalve het daadwerkelijke prikken moeten de studenten Verpleegkundige tijdens hun dienst ook de spuiten klaarmaken. “Daarin wissel je elkaar af zodat je na een tijd geprikt te hebben ook even kunt zitten bij het voorbereiden van de volgende vaccinaties. Dat is echt even ander werk, maar dat vind ik juist wel fijn voor de afwisseling.”

TERUG NAAR NORMAAL

Behalve de prikkers zijn er ook gastvrouwen en -heren en beveiligers vanuit het Graafschap College aanwezig. Jur vindt het een goed initiatief dat het Graafschap College daarmee bijdraagt aan de strijd tegen corona. “Hoewel het ook een reguliere stage is, helpen we zo wel mee met een zo snel mogelijke terugkeer naar een normale samenleving. Het voelt goed om daaraan zelf ook bij te dragen.” Samen met de collega’s uit het werkveld wordt zo de dagelijkse stroom te vaccineren mensen geholpen. Jur: “Dat waren er in het begin ongeveer 250 per dag, maar inmiddels prikken we zo’n 600 mensen uit de regio. En daarmee zitten we nog niet aan ons maximum”, zegt de student die inmiddels al een aanbod heeft om na zijn stage komende zomer als vakantiekracht te blijven. “Dat ga ik wel doen. Het is echt leuk en dankbaar werk. En de ervaring die ik hier opdoe, kan ik later mooi gebruiken.”

“We zijn met alle betrokken organisaties in gesprek over voortzetting of intensivering van de samenwerking”

ZORGHOTEL DE SLINGEBEEK

Als in het najaar van 2020 de druk op de zorghotels ineens erg hoog wordt, benadert een bestuurder van zorghotel de Slingebeek in Gaanderen het Graafschap College. Anke: “De Slingebeek is in april 2020 speciaal gecreëerd om corona­patiënten te verzorgen die thuis de benodigde zorg niet kunnen krijgen. Zij moesten na verdubbeling van het aantal besmettingen in de regio uitbreiden, maar hadden daar niet voldoende personeel voor. Of wij daarin iets konden betekenen, was de vraag.” Een behoefte waarin relatief snel voorzien kon worden. Docenten met een actieve BIG-registratie werd gevraagd of zij in het zorghotel aan de slag wilden en samen met een groep studenten de benodigde zorg wilden bieden. “Ook hier was het enthousiasme bijzonder groot, onder docenten en studenten. Binnen twee weken hadden we de bezetting van acht extra bedden rond.”

GOEDE ERVARINGEN

Nadat de docenten eerst een dag hadden meegelopen in het zorghotel, gingen de teams aan de slag. “Er werd in dagdiensten gewerkt waarin zestien studenten roulerend de zorg aan de patiënten boden. Daarbij was wel altijd minimaal één docent ingeroosterd voor de begeleiding”, zegt Anke. De ervaringen die in de weken daarna werden opgedaan waren zo positief, dat besloten is om de inzet van studenten voort te zetten, ook nu de nood minder hoog is. “Onze studenten en docenten werden vrijwel direct als volwaardige collega’s gezien door de andere medewerkers van het zorghotel. Die samenwerking beviel zo goed dat we in gesprek met de zorgorganisatie hebben besloten studenten een vaste plek in het zorghotel te geven. Daarbij is de docent alleen nog op afstand beschikbaar voor begeleiding. Dat zegt veel over het vertrouwen dat onze studenten krijgen.”

ONDERWIJS EN OPVANG THUIS

Vertrouwen speelt een belangrijke rol in het initiatief om studenten van de opleiding Pedagogisch werk en onderwijs in te zetten voor thuisonderwijs en kinderopvang aan huis. Als werkgever ondervindt het Graafschap College welke enorme uitdagingen thuiswerken met zich meebrengt, zeker met jonge kinderen thuis. Anke Visser, sectordirecteur Zorg, Welzijn en Sport: “We zagen collega’s die tot laat in de avond aan het werk waren, omdat ze overdag hun kinderen moesten opvangen of helpen met school. Dat moest anders.” Door studenten te koppelen aan mede­werkers, konden die studenten hun vervangende stage vervullen in de gezinnen van medewerkers. “Dat paste perfect want je mocht één bezoeker per dag ontvangen, dus de student creëerde een bubbel met het gezin. Hierdoor konden onze collega’s zich overdag op het werk richten, wetende dat de kinderen in vertrouwde handen waren bij de student.

MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN

Ook dit initiatief kon op groot enthousiasme rekenen bij zowel medewerkers als studenten. Zoals bij Esmay Kersten, adviseur marketing en communicatie. Dankzij de inzet van student Mitchel van Reij kon zij zich thuis met een gerust hart richten op het werk. Mitchel begeleidde dochter Irin en zoon Koen bij het onderwijs en kon daarmee op zijn beurt heel gericht praktijkervaring opdoen. Anke: “Je ziet dat ook bij dit initiatief het mes echt aan twee kanten snijdt: medewerkers hebben de rust om hun werk te doen en studenten doen in de praktijk ervaring op.”

STUDENTEN ALS STEMBUREAULID

Studenten van het Graafschap College verlenen wel vaker ondersteuning tijdens verkiezingen, maar afgelopen voorjaar was de inzet groter dan normaal. Zo werd een groep studenten van de richting Economie en administratie en een groep studenten van Dienstverlening en ondersteuning benoemd tot stembureaulid. José: “In die hoedanigheid hebben zij geholpen met het vooropenen en het tellen van de brief­stemmen die uitgebracht waren. Daarvoor hebben zij een digitale training gehad.”

ONDERDEEL EXAMEN

Daarnaast zorgden studenten die een facilitaire opleiding volgen ervoor dat de stemhokjes coronaproof waren. Na iedere uitgebrachte stem maakten zij het hokje schoon, zodat de volgende stem verantwoord uitgebracht kon worden. “De inzet van bijna zeventig studenten werd gecoördineerd door studenten Facilitair leidinggeven, als onderdeel van hun examen. Daarmee hebben we voor die studenten ook een gerichte examenopdracht gekoppeld aan de ondersteuning die we de gemeente Doetinchem konden bieden”, zegt José.

STUDENTEN BIEDEN ‘HELPENDE HANDJES’

Met het project Helpende Handjes heeft het Graafschap College eveneens laten zien maatschappelijke meerwaarde te bieden. Studenten van de opleiding Helpende zorg en welzijn ondersteunen eenzame en kwetsbare mensen in de Doetinchemse wijk Schöneveld. “Door samen een kop koffie of thee te drinken, te helpen bij huishoudelijke klusjes in en rond huis of door samen te koken of spelletje te doen halen we die groep mensen uit het isolement”, zegt Anke.

BLIJVENDE INITIATIEVEN

Zowel José als Anke hopen dat veel van de initiatieven een blijvend karakter krijgen. “Niet alleen in de zorg hebben we veel moois kunnen doen, maar ook daarbuiten. We zijn eigenlijk met alle betrokken organisaties wel in gesprek over voortzetting of intensivering van die samenwerkingen”, zegt Anke. José benadrukt dat het ‘coronajaar’ ook voor nieuwe en kansrijke interne samen­werkingen heeft gezorgd. “Corona is niet alleen negatief geweest. Samen met Zorg, Welzijn & Sport hebben wij vanuit Economie & Dienstverlening verschillende gezamenlijke projecten opgezet. Het succes daarvan toont aan dat er veel meer mogelijk is. Daarmee kunnen we samen met onze partners in het werkveld hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs de komende jaren nog beter invulling geven.”

“We merkten bij alle initiatieven dat iedereen meteen klaarstond en aan de slag wilde gaan”

DEEL DIT ARTIKEL