Alexander van der Graaff.

Volgend jaar komen er nieuwe mogelijk­heden om in de Achterhoek hoger beroepsonderwijs te volgen. Op initiatief van het Graafschap College opent dan het Grensland College zijn deuren. Zowel Nederlandse als Duitse afgestudeerde mbo-studenten en werkenden kunnen zich via deze school verder ontwikkelen door een Associatedegree (Ad)-opleiding te volgen. De trajecten worden aangeboden in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion.

De krapte op de arbeidsmarkt is de aanleiding voor dit initiatief”, begint Alexander van der Graaff. Hij is projectmanager bij het Graafschap College en kwartiermaker van het Grensland College. “Die krapte ontstaat onder meer door vergrijzing, digitalisering en technologische veranderingen die in snel tempo doorgaan. In de Achterhoek, maar ook net over de grens in Kreis Borken, staan onder andere de maakindustrie, bouwbedrijven en zorginstellingen te springen om vakinhoudelijk bekwame medewerkers en middenmanagers. Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in Nederland en Duitsland werken gezamenlijk aan oplossingen voor dit probleem. Het aantrekken en behouden van (jong) talent voor de regio en het opzetten van ontwikkeltrajecten voor nieuwe en bestaande arbeidskrachten worden als voorwaarden voor een gezond leef- en arbeidsklimaat gezien.”

AANTREKKELIJKE REGIO

Het Grensland College gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Alexander legt uit: “De nieuwe instelling maakt grenzeloos onderwijs in de regio mogelijk. Enerzijds omdat het aanbod aan opleidingen een doorlopende leerlijn van mbo naar hbo in de Achterhoek mogelijk maakt en cross-overs biedt tussen verschillende vakgebieden. Anderzijds omdat Nederlandse én Duitse afgestudeerde mbo-studenten en arbeidskrachten de kans krijgen om zich ‘dichtbij huis’ verder te ontwikkelen, bij te scholen of om te scholen. Dat maakt de regio aantrekkelijk en draagt bij aan het behouden en aantrekken van (jonge) vakmensen van binnen en buiten de regio. Zeker in combinatie met de mooie kansen die de bedrijven en instellingen in deze grensregio op het gebied van werk te bieden hebben.”

HYBRIDE LEEROMGEVING

Het Grensland College wordt gevestigd in het voormalige raadhuis van Winterswijk. “Een deel van de lessen wordt vanuit deze centrale plek in de grensregio verzorgd. Daarnaast vindt onderwijs in de praktijk plaats. Te denken valt aan onderwijs binnen bedrijven en instellingen, maar ook aan locaties als CIVON in Ulft of De Steck in Doetinchem. Kortom, we zorgen voor een hybride leeromgeving waar theorie en praktijk zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden. Niet alleen in de uitvoering, ook met betrekking tot de onderwijsontwikkeling geven we werkgevers een belangrijke rol“, aldus Alexander.

“Nederlandse en Duitse afgestudeerde mbo’ers én werkenden kunnen zich verder ontwikkelen”

PASSEND OPLEIDINGENAANBOD

Naar verwachting wordt in eerste instantie voor een doorlopende leerlijn mbo-hbo op het gebied van techniek en management gezorgd. In een later stadium worden ­hieraan mogelijk niveau 5-opleidingen (Ad’s) op het gebied van zorg en groen toegevoegd. Een behoefte-onderzoek onder de verschillende doelgroepen, dat op dit moment wordt uitgevoerd, gaat daar definitief uitsluitsel over geven. Alexander: "Voorlopig wordt het aanbod samengesteld uit bestaande deeltijd ­Ad-opleidingen, die nu al door de HAN of Saxion worden aangeboden, maar wel met een Euregionale invulling. We verwachten dat het gaat om de Ad Building Systems Engineering en de Ad Smart Industry van de HAN en de Ad Management van Saxion. Hieraan is in de grensregio veel ­behoefte. De Ad-trajecten Building Systems Engineering en Smart Industry sluiten aan op respectievelijk de mbo-opleidingen Smart Building en Smart Industry die het Graafschap College sinds enkele jaren aanbiedt. De Ad-opleiding Management is interessant voor mensen die (op den duur) een managementfunctie ambiëren of al zo’n functie hebben, maar daar geen opleiding voor hebben gevolgd. In deze opleiding is bijvoorbeeld aandacht voor coachen en leidinggeven, HRM, onder­nemerschap en kwaliteitsmanagement.”

FLEXIBEL EN GEPERSONALISEERD

“De opleidingen worden modulair aangeboden. Dat betekent flexibiliteit voor studenten, maar ook voor ons als opleider. Als het nodig is, kunnen we modules steeds snel en makkelijk aanpassen aan de behoeften van het werkveld. We gaan gepersonaliseerd onderwijs bieden. Dat betekent dat zelfsturing centraal staat. De student bepaalt zelf wat en wanneer hij of zij wil leren. De docent heeft vooral een coachende rol. Eén dagdeel per week volgen studenten lessen. Daarnaast zetten we e-learning in”, vertelt Alexander.

PROEFDRAAIEN

Naar verwachting starten in de loop van 2021 de eerste modules op het Grensland College. Alexander: “We hebben de tijd hard nodig om voorbereidingen te treffen. De prioriteit ligt nu bij de opleidingen. Maar ook de verbinding met bedrijven, instellingen en hogescholen in Duitsland vraagt aandacht. Het Ad-diploma is een in Europa erkend diploma op niveau 5. Dit niveau is echter bij een groot deel van de Duitse organisaties nog onbekend. Met Duitse onderwijsinstellingen, zoals de Westfälische Fachhochschule Bocholt en de Berufskollegs Bocholt en Ahaus willen we straks samenwerken. Hierover zijn gesprekken geweest en de Duitsers staan hier positief tegenover. We zijn alleen nog niet tot concrete afspraken gekomen. Daar kunnen we het komende jaar voor gebruiken. Wat nog wel interessant is om te melden: zodra de resultaten van het behoefte-onderzoek beschikbaar zijn en het opleidingsaanbod van het Grensland College definitief is vastgesteld, is het de bedoeling dat we gaan ‘proefdraaien’. De verwachting is dat dit per februari 2021 zal zijn. We gaan dan enkele modules in de vorm van masterclasses aanbieden. Iedereen die geïnteresseerd is, kan daaraan deelnemen. Via de website www.grenslandcollege.nl is daar te zijner tijd meer informatie over te vinden.”

WAT IS EEN AD-OPLEIDING?

Een Ad-opleiding (Associate degree) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en zit qua niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor in. Het wordt ook wel niveau 5 genoemd. De opleiding heeft een praktijkgerichte opzet en is in overleg met het bedrijfsleven ontwikkeld. Na het behalen van het diploma* kunnen studenten direct aan het werk of doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding (met vrijstellingen). De Associate degree is als opleidingsgraad internationaal erkend.

* Bij het Grensland College ontvangen studenten een diploma van de HAN of Saxion (afhankelijk van de Ad-opleiding die zij volgen).

Het voormalige raadhuis van Winterswijk, de plek waar het Grensland College wordt gevestigd.

“We kunnen de opleiding voortdurend aanpassen aan de behoeften van werkveld en studenten”

KRINGBEWUSTZIJN

Crossing borders! Nederlandse en Duitse overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen voelen zich verantwoordelijk en bundelen hun krachten om de regionale tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Volgend jaar opent het Grensland College zijn deuren. Daarmee wordt grenzeloos onderwijs in de regio mogelijk, wat de regio aantrekkelijk maakt en houdt voor (jong) talent. De grenzen tussen Nederland en Duitsland, mbo en hbo en onderwijs en arbeidsmarkt worden overschreden om het gezamenlijke doel te bereiken. Een prachtig voorbeeld van de wijze waarop kringbewustzijn de regio sterker maakt.

- Sarien -

DEEL DIT ARTIKEL