DE + VAN AT TECHNIEKOPLEIDINGEN EN HET GRAAFSCHAP COLLEGE

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST

Boet Roemaat, student Eerste monteur mechatronica.

Sinds Anton Tijdink Techniekopleidingen en het Graafschap College in Terborg een nieuwe locatie delen, ervaren studenten, docenten en bedrijven in de maakindustrie de kracht van de combinatie nog beter. “We werken hier op basis van gelijkwaardigheid samen en dat zorgt ervoor dat iedereen zich maximaal inzet”, zegt Mike Broekhuizen.

Mike is directeur van brancheopleiding AT Techniekopleidingen. Samen met Gert André, opleidingsmanager Industriële techniek van het Graafschap College en student Boet Roemaat, vertelt hij gepassioneerd over de unieke samenwerking.

BIJDRAGEN AAN INDUSTRIE

“Die samenwerking gaat al vele jaren terug en is altijd goed geweest. Vooral omdat we hetzelfde doel voor ogen hebben: het opleiden van gekwalificeerde medewerkers voor de aangesloten bedrijven in de maakindustrie. We dragen daarmee concreet bij aan het behoud van de maakindustrie in onze regio.” Die stelling wil Boet wel bevestigen. “Je merkt dat er een nauwe band is tussen bedrijven en de opleiding. Docenten, praktijkbegeleiders en de mensen op mijn werk bij Veld Koeltechniek kennen elkaar en weten elkaar makkelijk te vinden. Dat voelt goed”, zegt de 19-jarige student Eerste monteur mechatronica niveau 3. “Praktijk en theorie sluiten goed op elkaar aan en je kunt gericht aan de slag met dingen waar je op je werk tegenaan loopt. Ik ga na mijn examen dit jaar dan ook nog graag twee jaar door voor niveau 4.”

STERKE POSITIE

Maar het behoud van die maakindustrie is niet de enige opgave voor de gezamenlijke opleiding. “De maakindustrie heeft een sterke positie en om die te kunnen behouden is goed onderwijs nodig. Dat kunnen wij alleen maar bieden als bedrijven actief meewerken en helpen bij het ontwikkelen van onze programma’s. De betrokkenheid van deze bedrijven is erg groot, net als de bereidheid om mee te investeren in de opleidingen”, zegt Gert. Die sterke positie is volgens Mike onder meer af te leiden aan het grote aantal octrooien dat door maakbedrijven in de Achterhoek en Liemers wordt aangevraagd. “Iedereen heeft het altijd over Brainport Eindhoven, maar we zijn inmiddels uitgenodigd om daar een keer te komen praten over onze samenwerking en opleiding. Dus ik denk dat we best mogen zeggen dat wij hier een unieke en zeer succesvolle samen­werking hebben opgebouwd.”

ONDERWIJSINHOUDELIJK

Gevraagd naar het geheim van dat succes, antwoorden Mike en Gert beiden dat AT Techniekopleidingen en het Graafschap College elkaar aanvullen. “En daarmee versterken we elkaar. AT Techniekopleidingen staat met beide benen in de praktijk en wij brengen als roc de onderwijsinhoudelijke programma’s in en zorgen voor zaken als examinering”, zegt Gert. “Doordat wij elkaar aanvullen is het resultaat van het onderwijs dat we aanbieden groter dan de optelsom 1 plus 1. Zo kan het Graafschap College profiteren van onze directe link met het bedrijfsleven”, zegt Mike. “Maar wij profi­teren bijvoorbeeld weer van de aandacht die er binnen het Graafschap College is als het gaat om individuele zorg- en ­begeleidingstrajecten.”

“Onze bedrijven weten alles van de praktijk, maar goed onderwijs bieden is werk voor specialisten”

BEDRIJVEN INVESTEREN

De ongeveer honderd metaalbedrijven die aangesloten zijn bij AT Techniekopleidingen dragen overigens zelf ook heel actief bij. Gert: “Niet alleen zijn ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe oplei­dingen en het toezicht op het bestaande programma, ook is er grote bereidheid om te investeren in nieuwe machines. Robots, ­cobots en 3D-printers bijvoorbeeld, waarmee wij ons opleidingenaanbod nog beter op de vraag vanuit het bedrijfs­leven kunnen afstemmen.” Mike vult aan: “Vergeet daarbij ook zeer zeker niet de stageplaatsen (bol) en leerwerkplekken (bbl) die ze beschikbaar stellen.” Volgens Mike is die bijdrage vanuit de bedrijven al sinds de ­oprichting een goede gewoonte. “Ruim dertig jaar geleden is AT Techniekopleidingen ontstaan vanuit de bedrijfsschool van de Pelgrim in Gaanderen, waar zich meerdere bedrijven bij hebben aangesloten onder leiding van de Kring Ulftse Fabrikanten, de huidige IBOIJ (Industriële Belangen Oude IJsselstreek). De industrie had behoefte aan goed geschoold personeel. De opleiding aan de lts sloot niet aan op het gevraagde niveau, terwijl de mts destijds als te ­theoretisch werd gezien. Dus besloten ze zelf maar een opleiding te beginnen. En daarin dus ook zelf te investeren.”

ONDERWIJS BETREKKEN

De rol van het Graafschap College binnen de bedrijfsschool gaat al vele tientallen jaren terug. Mike: “We hebben door de jaren heen altijd samengewerkt met het Graafschap College en zijn voorgangers. Onze bedrijven weten alles van de praktijk, maar goed onderwijs bieden is werk voor specialisten. Ook konden we de medewerkers zo een officieel diploma of certificaat bieden. En die samenwerking is er alleen maar sterker op geworden. Zowel als het gaat om de onderlinge band als om de ­opleidingen die we gezamenlijk aanbieden.”

UITDAGING

Grote uitdaging voor de opleidingspartners noemt Gert het handhaven van de ­huidige hoge kwaliteit die geboden wordt. “Het niveau van de maakindustrie gaat steeds verder omhoog en de sector blijft innoveren. Dat vraagt ook een andere rol van de medewerkers en daarmee van ons. Zo hebben Mike en ik een projectplan geschreven waarmee we meer maatwerk kunnen bieden met behulp van een modulaire opbouw van het onderwijs.” Een opbouw die volgens Mike toekomstbestendig is. “Het is een zeer geschikte manier om een leven lang ontwikkelen vorm te geven. We zijn in geen enkele sector klaar na het behalen van ons eerste diploma. Zeker niet in de maakindustrie. Aan ons de uitdaging om medewerkers de kans te geven zich tot hun 67e te blijven ontwikkelen.”

Gert André (links) en Mike Broekhuis voor de gezamenlijke locatie van AT Techniekopleidingen en het Graafschap College in Terborg.

Gert André (links) en Mike Broekhuis voor de gezamenlijke locatie van AT Techniekopleidingen en het Graafschap College in Terborg.

REGIONALE STEUN

Recent hebben AT Techniek­opleidingen en het Graafschap College de toezegging gekregen dat ze een bijdrage van 200.000 euro ontvangen vanuit de Regio Deal en 200.000 euro vanuit de provincie voor het invoeren van het modulair techniekonderwijs. In cofinanciering met andere partijen en het Graafschap College is in totaal 800.000 euro beschikbaar voor het schrijven van de modules en het her­schrijven van opleidingen. Dit moet in de zomer van 2021 klaar zijn. Geheel op eigen kracht zou het zes tot acht jaar duren om alles te

ontwikkelen, maar dankzij de bijdragen kan dit binnen twee jaar. “Die regionale steun is niet alleen ­belangrijk, het is ook het bewijs dat we als branche niet alleen onszelf, maar ook de regio blijvend beter maken”, zegt Mike. “Het past in alle opzichten binnen onze missie Samen.Leren.Delen”, vult Gert aan. “En het onderstreept het belang van het faciliteren van een leven lang ontwikkelen.” Een van de voornaamste doelen van de transitie is de toe­nemende behoefte aan behoud van hoogopgeleide medewerkers in de maakindustrie in de regio.

“We hebben een projectplan geschreven waarmee we meer maatwerk kunnen bieden met behulp van een modulaire opbouw van het onderwijs”

VERANTWOORDELIJKHEID

Jaren geleden hebben metaal­bedrijven in de regio verantwoordelijkheid genomen en geïnvesteerd in het opleiden van gekwalificeerde beroepskrachten voor de metaalbranche. Samen met het Graafschap College werd AT Techniekopleidingen opgericht. Mooi dat werkgevers zich realiseren dat het opleiden van (jonge) vakmensen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Samen sta je sterk en kun je meer bereiken. Door de jaren heen is de samen­werking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs alleen maar intensiever geworden. Dat werpt zijn vruchten af. De maakindustrie in onze regio heeft nog altijd een heel sterke positie.

- Sarien -

DEEL DIT ARTIKEL