De samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek is uniek in Nederland. Dat stelt prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente. “We kennen meer soortgelijke initiatieven, maar de democratische opzet zoals in de Achterhoek is echt bijzonder. En daarmee heel krachtig.”

Als deskundige op het gebied van regionale bestuurlijke ontwikkeling is Marcel Boogers in de voorbereidingsfase persoonlijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van een regionale visie op de Achterhoekse toekomst. “Ik ben zo’n twee jaar geleden gevraagd om mee te denken over de bestuurlijke inrichting van de Achterhoek Board en de organisatie daaromheen. Hoe moeten overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties concreet gaan samenwerken om de toekomst van de regio effectief te versterken?”

POLITIEK DEBAT

De hoogleraar ziet de laatste jaren steeds meer regionale initiatieven ontstaan. Toch kijkt hij met meer dan gemiddelde belangstelling naar de Achterhoek. “De kracht van de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties, is de democratisering van de Achterhoek Board. Hierdoor vindt in deze regio al in een vroeg stadium het politieke debat plaats over de plannen die door de Board gemaakt worden. Dat is echt een slimme zet.” Dat vroege politieke debat ontbreekt tot nu toe in alle andere vergelijkbare regionale samenwerkingsinitiatieven. Boogers: “En dat verkleint de kans op daadwerkelijk succes, omdat plannen pas in de eindfase gepresenteerd worden. Plannen die de Achterhoek Board ontwikkelt, worden al in een vroeg stadium gedeeld met de leden van de Achterhoek Raad. En daarmee met alle gemeenten die uiteindelijk met de plannen te maken krijgen en erover beslissen. Dat zorgt in de beginfase misschien voor iets meer discussie, maar maakt de uiteindelijke besluitvorming een stuk eenvoudiger.”

AANTREKKELIJK VESTIGINGSKLIMAAT

Volgens Boogers zijn er in de Achterhoek voldoende kansen voor een krachtige toekomst. “De Achterhoek kent een sterke maakindustrie. De regio zet onder meer in op verdere versterking van die industrie en biedt daarmee jong talent volop mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. Hierdoor bied je deze groep toekomst in de eigen regio en daarmee zorg je bovendien voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en talent van buiten de Achterhoek.”

Onderwijsinstellingen, zoals het Graafschap College, spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling, meent Boogers. “Voor bedrijven is een continue toestroom van jong, goed opgeleid vaktalent onmisbaar. Daarom is het onderwijs ook een onmisbare schakel in de Achterhoek Board. In nauw contact met elkaar zorgen ondernemers en onderwijs voor de juiste afstemming en ontwikkeling van onderwijs dat optimaal aansluit op de bedrijfspraktijk. Daarmee vormen ze het cement voor een gezonde toekomst voor de regio.”

VERBINDER

Maar het onderwijs is volgens Boogers om meer redenen een belangrijke partner in de samenwerking. “Ik zie de onderwijsinstellingen ook als verbinder tussen de abstracte plannen die op regionaal niveau gemaakt worden en de mensen thuis. De studenten zijn onderdeel van die plannen en laten concreet zien wat de effecten ervan zijn. Daarom is het in mijn ogen belangrijk dat de onderwijsinstellingen hun studenten actief betrekken bij de toekomstplannen. Door met ze in discussie te gaan over de vraag hoe zij denken over kansen en bedreigingen en hoe je als opleiding vorm kunt geven aan die plannen. Het gaat immers over hun toekomst.”

ACHTERHOEKSE TROTS

Het betrekken van de studenten bij deze plannen zorgt er volgens de hoogleraar ook voor dat deze groep zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor de regionale toekomst. “Door ze deelgenoot te maken en eigenaarschap te creëren, versterk je de Achterhoekse trots, die toch al in hoge mate aanwezig is. Van die trots moet je in samenwerkingsverbanden als deze optimaal gebruikmaken.” Wel mogen de Achterhoekers volgens Boogers behaalde successen iets meer vieren dan ze nu doen. “Bescheidenheid is een mooie eigenschap en van de daken schreeuwen hoeft ook niet, maar de Achterhoek heeft alle reden om zichzelf enthousiast en positief te positioneren.”

“De Achterhoek heeft alle reden om zichzelf enthousiast en positief te positioneren”

MARCEL BOOGERS


LEEFTIJD

55 jaar


CARRIERE

Na zijn Master Political Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen combineerde Boogers zijn verdere studie met docent­schappen in onder andere Zwolle, Enschede, Nijmegen en Tilburg. Sinds 2012 is hij als hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur verbonden aan de Universiteit Twente. Daarnaast werkte hij als auteur mee aan tal van wetenschappelijke publicaties en boeken over lokaal en regionaal bestuur.


PRIVE

Getrouwd, drie dochters.


PASSIES

Racefiets, mountainbike, muziek, koken.

VEELBELOVENDE START

Gevraagd naar zijn mening over het werk van de Achterhoek Board tot nu toe, zegt Marcel Boogers onder de indruk te zijn. “De plannen die er liggen zijn veelbelovend. Maar eigenlijk begint het werk nu pas. Nu komt de fase waarin moet blijken of de samenwerkende partijen ook echt bereid zijn om regionaal te denken. Dat blijkt nog wel eens lastig, zeker als er scherpe keuzes gemaakt moeten worden, die soms meer direct voordeel opleveren voor de buurman dan voor jezelf. Toch denk ik dat het Achterhoekse noaberschap hierin een positieve rol zal spelen.” Een kanttekening maakt hij nog wel. “Het is jammer dat de Euregio niet is betrokken in de samenwerking. Ik denk dat daar namelijk ook grote kansen liggen.”

“Door studenten deelgenoot te maken van de toekomstplannen, versterk je de Achterhoekse trots”

DEEL DIT ARTIKEL