In een heuse ‘kookbattle’ in de opleidingskeuken van het Graafschap College staan deze middag de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties – waaronder het onderwijs – tegenover elkaar. Zonder de spreekwoordelijk geslepen messen overigens, want tijdens en na het koken blijken de drie het prima met elkaar te kunnen vinden. Ook buiten de keuken.

Als burgemeester Mark Boumans van Doetinchem, ondernemer Koen Knufing, directeur/eigenaar van Marku Bouw en Mirjam Koster, voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College zich melden in de keuken, staan de studenten van de opleiding Gespecialiseerd kok (niveau 4) en docent Stefan Castrop al klaar. Nadat de gasten een schort voorgebonden hebben, sluiten ze aan bij een van de drie teams en kan de kookstrijd beginnen. Dat de drie geen vreemden van elkaar zijn, blijkt al snel uit de grappen en opmerkingen die over en weer gemaakt worden. Dat de aanwezige studenten geen beginners zijn, blijkt ook al snel. Bedreven en behendig vinden ze hun weg in de keuken. Ze schromen ook niet om de gastkoks aan het werk te zetten. “Deze studenten hebben allemaal al een koksopleiding afgerond en werken in Achterhoekse horecagelegenheden, sommigen zelfs in een sterrenkeuken”, zegt Stefan Castrop.

REGIONALE INGREDIËNTEN

De teams krijgen de opdracht om met de regionale ingrediënten die op een werkbank uitgestald liggen zowel een amuse als een hoofdgerechtje te maken, die vervolgens beoordeeld zullen worden door een jury. Naast de docent is ook chef-kok Bjorn Massop van Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem als jurylid aangeschoven. “Die regionale ingrediënten sluiten perfect aan op ons gesprek straks over de regionale samenwerking in de Achterhoek”, zegt Mirjam Koster als ze even later met haar team aan het werk gaat. Ze doelt daarmee op de intensieve samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties, kort aangeduid als de 'drie O’s’. “Als onderwijsinstelling zitten wij daar ook aan tafel en zijn we nauw betrokken bij de plannen die bijvoorbeeld in de Achterhoek Board gemaakt worden. Plannen die allemaal gericht zijn op een goede en gezonde toekomst voor een krachtige Achterhoek.”

GOEDGESCHOOLDE MENSEN

Ondernemer Koen Knufing haakt in. “Het onderwijs is erg belangrijk voor die toekomst. Als ondernemer ben ik continu op zoek naar goed geschoolde mensen, die tijdens hun opleiding worden voorbereid op de praktijk. En er zit nog wel eens een verschil tussen die dagelijkse praktijk en wat de studenten leren tijdens de opleiding. Zeker in de bouw. Gelukkig hebben we al vele jaren goed contact met het Graafschap College en hebben we samen delen van hun opleidingen echt op elkaar afgestemd.”

“Het Graafschap College levert een actieve bijdrage aan de toekomst van de Achterhoek”

SMART BUILDING

“De opleiding Smart Building is bij uitstek een mooi voorbeeld. Een opleiding die aansluit bij de veranderende vraag vanuit de bouw naar slimme oplossingen. En datzelfde geldt voor Smart Industry, die voor een match met de technische sector zorgt.” Ook het STERA-project (Smart Technical Education Regio Achterhoek) mag in dit rijtje niet ontbreken. “Door steeds in nauw contact te blijven en in gesprek te gaan met het bedrijfsleven, kijken wij naar de behoeften en mogelijkheden om ons onderwijsaanbod te vernieuwen”, zegt Mirjam Koster. “Met als uiteindelijke doel te zorgen voor uitdagende banen voor onze studenten en voor nieuwe vakmensen voor de bedrijven in de regio. De Achterhoek is een aantrekkelijke vestigingsregio en samen met die bedrijven moeten we dat zo houden.”

NIEUWE SAMENWERKING

Die goede contacten beperken zich overigens niet tot de bedrijven en opleidingen alleen. “Het is mooi om te zien wat er in de afgelopen jaren al is bereikt in de regio dankzij intensieve samenwerking”, zegt Mark Boumans. “Ik zie dat het afgelopen jaar de nieuwe samenwerking bij het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties tot een grotere acceleratie heeft geleid dan bij de gemeenten, die juist de eerste stap naar deze samenwerking hebben gezet. Onze uitdaging is het om nog meer regionaal te denken en dus soms lokale vraagstukken op te schalen en vanuit de triple helix samenwerking in de '8rhk' te bekijken.” Koen Knufing: “We zitten regelmatig met een groep ondernemers aan tafel en je merkt dat de onderlinge lijntjes erg kort geworden zijn. We zien elkaar steeds minder als concurrent, maar meer als partner waarvan je kunt leren. We weten elkaar veel sneller te vinden en samen meer te bereiken.”

ONDERDEEL VAN BEWEGING

Mark Boumans knikt. “De ­Achterhoek is niet de enige regio in Nederland met uitdagingen, maar de samenwerking die we hier hebben vormgegeven werkt. Je merkt dat alle betrokkenen graag meewerken, omdat ze beseffen dat ze er baat bij hebben. Het gaat nu snel en er is echt een beweging ontstaan waarvan alle partners onderdeel zijn.” Volgens Boumans beperkt die beweging zich niet tot de plannen en ambities die door de Achterhoek Board en aan de thematafels zijn ontwikkeld. “Er zijn veel meer initiatieven en je ziet dat de Achterhoekse trots enorm toeneemt. Zonder dat we dat van de daken schreeuwen, want dat past niet bij de Achterhoeker.

EUREGIO

Op pagina 13 staat een interview met prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur. De enige kanttekening die hij maakt over de Achterhoekse samenwerking betreft het niet betrekken van de Euregio in de samenwerkingsplannen. Die stelling zorgt voor discussie aan tafel. “Feitelijk heeft hij misschien gelijk, omdat de Euregio geen onderdeel uitmaakt van de Achterhoek Board, maar er wordt ook over de grens wel degelijk intensief samengewerkt. Door gemeenten en ondernemers, maar ook door opleidingen”, zegt Mark Boumans.

Mirjam Koster vult hem meteen aan: “We gaan binnenkort in Winterswijk starten met grensoverschrijdend onderwijs via het Grensland College. In nauwe samenwerking met onder andere hogescholen Saxion en HAN, de gemeente, de provincie en Kreis Borken ontwikkelen we aanbod voor Nederlandse en Duitse jonge én oudere studenten. Want de tekorten aan goed geschoold personeel zijn aan de Duitse kant van de grens net zo groot als bij ons. Er wordt dus wel degelijk euregionaal samengewerkt.”

KRACHT VAN 'DRIE O'S'

De vraag waarom de Achterhoek gelooft in de nauwe samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties, beantwoordt Koen Knufing graag. “We zitten met drie gremia aan de verschillende thematafels met uiteindelijk allemaal hetzelfde doel: een krachtige, toekomstbestendige en gezonde Achterhoek. Dat zorgt ervoor dat partijen niet gaan preken voor eigen parochie, maar samen zoeken naar manieren om de aan de thematafels afgesproken doelen te bereiken.” Een goed voorbeeld daarvan noemt Mirjam Koster de thematafel Gezondste Regio. “Een van de doelen is een gezonde toekomst van medewerkers binnen bedrijven. HR-medewerkers van een aantal grote werkgevers zijn rondom dit thema met elkaar in gesprek gegaan en gaan nu rondom het onderwerp “Vitale collega” samen plannen uitvoeren. Zo werken ondernemingen in de Achterhoek aan de vitaliteit van hun medewerkers.”

FLINKE OPGAVE

Een belangrijk doel, vindt ook Mark Boumans. “We hebben als Achterhoek een opgave om de komende jaren 27.000 mensen naar de regio te trekken om de vitaliteit en leefbaarheid van de Achterhoek op peil te houden en voldoende werknemers voor de bedrijven te hebben. Een flinke opgave, maar we moeten daarbij zeker ook oog hebben voor al die mensen die we nu al hebben. Door hen een gezonde omgeving en vitale toekomst te bieden, kunnen we ze ook langer aan de regio binden en voor de regio inzetten.” Doetinchems burgemeester noemt dan ook met trots een belangrijke ontwikkeling in die ambitie om gezondste regio te worden. “We hebben met Achterhoek in Beweging een trendsettend project in Nederland en daar kunnen we echt trots op zijn!”

OPEN EN EERLIJK

Waarom de Achterhoekse samenwerking tot nu toe zo succesvol is, weten de drie tafelgasten wel. “Dat komt doordat we veel kennis delen en elkaar daarmee slimmer en beter maken. We com­municeren open en eerlijk en zetten onze kennis in voor een groter doel dan ons eigen bedrijf of onze eigen organisatie alleen”, zegt Koen Knufing.

SAMEN.LEREN.DELEN.

“Door gebruik te maken van elkaars faciliteiten en kennis ontstaan nieuwe vormen van dienstverlening. Dat zie je bijvoorbeeld in de Wijkleercentra in de zorg. Daar werken docenten, studenten en medewerkers nauw samen en kan een student tijdens de stage de op school opgedane kennis direct delen met de medewerkers op de werkvloer. Dat werkt niet alleen heel snel, het zorgt ook voor een bijna continue doorontwikkeling van de zorg. Een werkwijze die je ook in andere sectoren ziet ontstaan”, aldus Mark Boumans.

Team 1: Niek Bouwmeester, Bouwe Dijk, Mick Bosch en Koen Knufing, directeur/eigenaar van Marku Bouw.

Team 2: Ruben Tijhof, Nordin van den Berg, burgemeester van Doetinchem Mark Boumans, Tom Olde Olthuis en Jasper Ligterink.

Team 3: Emile Knuif, voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College Mirjam Koster, Kelsey Geurtsen en Coert Boschloo.

INNOVATIEDRANG

Ook ondernemers blijken niet bang om verder te kijken dan de eigen muren. Koen Knufing: “Neem bijvoorbeeld het bouwen en uitwisselen van cobots, waarin door verschillende partijen is geïnvesteerd. En die bovendien door meerdere bedrijven worden gebruikt, zodat meer partijen ervan kunnen leren en profiteren. Samen sterker, dat is het idee en dat werkt echt!” Dat blijkt wel uit het hoge aantal patentaanvragen uit de Achterhoek, zo laat Mark Boumans weten. “Alleen in de regio Eindhoven worden meer patenten aangevraagd, maar dat is misschien niet zo gek met de grote bedrijven die daar gevestigd zijn. Die tweede plek zegt wel iets over de kracht en innovatiedrang van het bedrijfsleven hier in de regio.”

WORTEL EN VELUGELS

“In de Achterhoek Visie omschrijven we de Achterhoek als een werelddorp met wortels en vleugels”, zegt Mirjam Koster. “En misschien is het maar goed dat we hier geen Philips of ASML in de regio hebben, want dat kan je ook kwetsbaar maken. Zo’n beursgenoteerde multinational moet toch ieder jaar weer aan de verwachtingen op korte termijn voldoen. In de Achterhoek hebben we veel mooie familiebedrijven, die vooral oog hebben voor de lange termijn. Dat zorgt voor stabiliteit.” Daar zitten overigens wel degelijk wereldspelers en marktleiders tussen, benadrukt Koster. “De kennis die zij in huis hebben, kan weer van grote waarde zijn voor andere partijen.”

NIET ZONDER ONDERWIJS

Zowel Mark Boumans als Koen Knufing zijn ervan overtuigd dat het onderwijs een essentiële rol speelt in de Achterhoekse toekomstplannen. “Niet alleen om lessen te verzorgen voor onze medewerkers van de toekomst, maar ook om samen met ons de opleiding verder te innoveren, zodat die aansluit bij onze werkpraktijk”, zegt Koen Knufing. Volgens Mark Boumans presenteert het Graafschap College zich als onderwijsinstelling die onderwijs aanbiedt, maar daarnaast veel meer doet. “Het Graafschap College is een maatschappelijke partner die actief meedenkt met overheden, bedrijfsleven en organisaties. Daarmee levert het een actieve bijdrage aan de toekomst van de Achterhoek.”

KOOKBATTLE

Ondertussen is de jury eruit en heeft het tweetal een oordeel geveld: het team met daarin Koen Knufing wint de kookwedstrijd. “Jullie zijn er als beste in geslaagd om met de aanwezige ingrediënten twee gerechten te bereiden waarin smaken complementair zijn aan elkaar. Ook in presentatie en in kooktechniek hebben jullie laten zien in een kort tijdsbestek iets moois te kunnen presenteren”, aldus Stefan Castrop, die als kritisch docent nog wel wat verbeterpuntjes heeft gezien bij alle teams. “Maar dat mag ook. Jullie zijn immers in opleiding om nog beter te worden.” “Het was geweldig om te zien met hoeveel passie deze jonge mensen over hun vak en eigen toekomst vertellen. Achterhoeks talent, dat bovendien hun talent in de Achterhoek wil blijven inzetten. Een mooiere afsluiting van deze battle kan ik me niet bedenken”, aldus de winnende gastkok.

DE WINNENDE GERECHTEN

Zachtgegaarde forel met crème van paprika, snijbiet en boerenyoghurt.

Zachtgegaard piepkuiken met crème van gekarameliseerde ui en zoete aardappel.

DE WINNENDE GERECHTEN

Zachtgegaarde forel met crème van paprika, snijbiet en boerenyoghurt.

Zachtgegaard piepkuiken met crème van gekarameliseerde ui en zoete aardappel.

ACHTER DE SCHERMEN...

DEEL DIT ARTIKEL