BEWEGEN MET DOELGROEPEN

DUURZAAM ACTIEF IN GEZONDSTE REGIO

Een bewegingsagoog die studenten van de opleiding Verzorgende IG wekelijks meeneemt in de wereld van sport en bewegen. Het klinkt misschien niet meteen vanzelfsprekend, maar voor Rick Kleinhesselink is het gesneden koek en zeker geen vreemde combinatie.

Rick Kleinhesselink is sinds januari 2019 als docent werkzaam binnen de opleiding Verzorgende IG van het Graafschap College. “Dat doe ik drie dagen in de week, de andere twee werk ik als bewegings­agoog bij Estinea, een organisa­tie die mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente ondersteunt. Daar zie ik dagelijks hoe bewegen mensen kan activeren en vitaler maakt.” Daarbij doelt Rick niet alleen op de cliënten van Estinea, maar ook op zijn collega’s. “Een bewuste, gezonde en actieve levensstijl is voor iedereen goed. Ook voor werk­nemers binnen een organisatie. Daarom is er bij Estinea ook veel aandacht onder de medewerkers voor de taak die we hebben. Als begeleider of verzorgende hebben wij een voorbeeldrol en daarvan moeten we ons bewust zijn, ook de studenten.”

THEMATAFEL

Dat bewustzijn en de rol van de zorgmedewerker hierin heeft ertoe geleid dat ‘Bewegen met doelgroepen’ sinds januari 2019 onderdeel is van het onderwijsprogramma van de opleiding Verzorgende IG. “Het sluit helemaal aan op de visie van de Thematafel 'Gezondste Regio'. Die uitgangspunten hebben we bij de ontwikkeling van de lessen in ons achterhoofd gehouden.” De Gezondste Regio is een van de zes Thematafels die in het kader van de visie Achterhoek 2030 zijn opgesteld. “Die visie wordt mede vormgegeven door de Achterhoek Board, waarin vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties, waaronder het onderwijs, vertegenwoordigd zijn. Een van de doelstellingen is om de gezondste regio te worden.”

PREVENTIE EN INNOVATIE

Vanuit deze visie wil de Achterhoek dit doel bereiken via twee paden. “De eerste is preventie. Zorgen dat mensen zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen blijven zorgen en vitaal blijven. De andere route is zorginnovatie. Nieuwe vormen van zorg en behandelvormen waarmee we onze gezondheid verder kunnen verbeteren. Hierin kunnen wij een rol spelen en zodoende echt bijdragen aan de realisatie van die doelstellingen.”

'BRAVOO'S'

Behalve aan het bewegen met verschillende doelgroepen wordt in de lessen aandacht geschonken aan andere elementen van gezond en vitaal leven. “Ik maak hiervoor een onderverdeling in de 'bravoo’s': bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning, ontwikkeling en sociale contacten. Voor al deze aspecten is aandacht en dat blijft natuurlijk niet beperkt tot de lessen alleen. Ook de instellingen en organisaties waar onze studenten stagelopen en straks werk vinden, moeten mee in die gedachte.”

“Ik zie in de praktijk hoe bewegen vitaler maakt”

EENVOUDIG EN SPEELS

Volgens de 34-jarige docent en agoog, die zijn carrière op het Graafschap College jaren geleden begon als student Sport en bewegen, is het project na het eerste halve studiejaar al een succes. “We krijgen veel positieve reacties vanuit de instellingen waarmee we samenwerken en ook de studenten zijn erg enthousiast. Het geeft ze energie en inspiratie om, op een vaak eenvoudige en speelse manier, de mensen waarmee ze werken in beweging te krijgen.” Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn plezier, beleving en beweging. “Het moet voor de meeste doelgroepen niet ingewikkeld of erg sportief worden, het gaat om activeren en motiveren. Door bijvoorbeeld spelletjes met ze te doen of een wandeling te maken. Maar ook kleine dingen als samen de afwas doen of de schone was opvouwen. Soms is dat al voldoende. Het hangt ook van de betreffende groep of persoon af en wordt ook goed geluisterd en gekeken naar de wensen van de mensen zelf.”

VERSPREIDEN

Een van de doelen van de lessen is de kennis en inspiratie die de studenten op school opdoen. “Tijdens stageperiodes proberen de studenten toe te passen wat ze geleerd hebben. Op die manier kunnen ze als het ware als ambassadeurs hun bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de thematafel en hun kennis verspreiden en delen. Zo werken we écht samen aan die gezondste regio. Boven­dien, als”, zo vervolgt Rick, “de studenten en hun collega’s op de stageplekken zelf de 'bravoo’s-aspecten' ook in balans hebben, profiteren zij daar zelf ook van. Net als hun werkgevers, dus daarmee bereik je eigenlijk de hele keten. Dat is in mijn ogen het sterke aan deze gezamenlijke aanpak.”

LEKKER EVEN JE ENERGIE KWIJT

Uit de reacties van de studenten blijkt dat ‘Bewegen met doelgroepen’ zeker in een behoefte voorziet. “Ik heb vooral geleerd dat je niet te moeilijk moet denken. Makkelijke en kleine spelletjes werken vaak al heel goed”, aldus Nienke. “Leuke extra informatie die je anders niet krijgt en goed op je stage kunt gebruiken. Maar ook in het dagelijks leven”, zegt Sharron. “Ik heb de beweeglessen met veel plezier gevolgd en ook gebruikt op stage. Het was fijn dat we zelf ook onze energie kwijt konden.” Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt ‘Bewegen met doelgroepen’ binnen de reguliere bol-opleiding Verzorgende IG in het jaarprogramma opgenomen. Studenten die de verkorte opleiding doen, krijgen de module een half jaar.

DEEL DIT ARTIKEL