ACHTERGRONDEN, NIEUWS, PROJECTEN EN MEER

GRAAFSCHAP COLLEGE DEELT

SAMENWERKEN OP HET GEBIED VAN SPORT, BEWEGEN EN LEEFSTIJL

Op 27 juni ondertekenden acht Achterhoekse gemeenten en tien strategische partners (waaronder vier zorginstellingen, de Rabobank, Menzis en het Graafschap College) het regionale ‘Beweeg- en sportakkoord 2020-2030'. Bij de ondertekening, die plaatsvond bij Nieuwspoort in Den Haag, was onder anderen minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aanwezig. Gezamenlijk zetten de partners zich in voor een sportieve en gezonde Achterhoek. In een uitvoeringsagenda wordt de komende maanden vast­gelegd welke activiteiten in de periode 2020-2024 op dit gebied worden onder­nomen. Het Graafschap College is sinds 23 mei officieel strategisch partner van Achterhoek in Beweging. In de samenwerking staan sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal. Door het ontwikkelen, uitvoeren en onder­steunen van dit soort initiatieven wordt de leefbaarheid van de regio vergroot.

NIEUWE SECTORDIRECTEUREN

Vanaf 1 september is Alain van de Haar de nieuwe directeur van de sector Economie & Dienstverlening. Hij vervangt daarmee Nahied Rezwani, die nu werkt als directeur bij Hogeschool Inholland. De afgelopen acht jaar was Alain van de Haar als directeur werkzaam voor de sector Educatie & Participatie. “Met spijt verlaat ik deze sector, maar ik heb ook heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging. Voor de sector Economie & Dienstverlening is het belangrijk om de opleidingen te versterken, zodat ze nog beter aansluiten op de ontwikkelingen in de verschillende branches. Zowel interne als externe samenwerking is daarbij onontbeerlijk”, aldus Alain van de Haar. Per 1 november gaat Rik van Wijk bij het Graafschap College aan de slag als sectordirecteur Educatie & Participatie en vervangt daarmee Alain van de Haar. Rik van Wijk is momenteel werkzaam bij Hogeschool Utrecht waar hij vanuit diverse functies heeft bijgedragen aan onderwijsinnovatie en studiesucces. “Ik vind het een uitdaging en eer om verder te mogen bouwen aan één Graafschap College als partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio”, aldus Rik.

GRAAFSCHAP COLLEGE OFFICIEEL OPLEIDINGSSCHOOL!

Na een traject van twee jaar mag het Graafschap College zich opleidings­school noemen. Samen met Rijn IJssel en de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de naam: Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek. Als opleidingsschool leid je leraren in opleiding (lio’s) en zij-instromers op in de school; zeker 40% van de opleidingstijd vindt in de praktijk plaats. Dat sluit aan bij de doelstelling om theorie en praktijk nauwer met elkaar in verbinding te brengen, waardoor een inspirerende en krachtige leeromgeving ontstaat. Het Graafschap College besteedt extra aandacht aan de unieke onderwijscultuur binnen het mbo. Startbekwame docenten moeten onder meer in staat zijn om aan te sluiten bij het mbo beroeps- en opleidingsveld.

WICO TERMAAT OVER B3NET

GEMAK DOOR UNIFORM SYSTEEM

ONLINE REGELEN

Leerbedrijven die studenten van het Graafschap College opleiden, kunnen binnenkort te maken krijgen met B3net. Een digitaal systeem dat alle zaken rondom de beroepspraktijkvorming (bpv) van studenten regelt.

WAT IS B3NET?

“B3net is een softwareprogramma dat een totaaloplossing biedt voor het regelen van zaken rondom de bpv. Bedrijven, instellingen, studenten, studieloopbaanbegeleiders, praktijkbegeleiders, docenten en administratief medewerkers werken in dezelfde omgeving. Het programma biedt oplossingen voor professioneel relatiebeheer, begeleiding tijdens de stage, planningslogistiek (inzicht in vraag en aanbod van stage- en leerwerkplaatsen), administratie, het automatisch uitwisselen van gegevens en het opleveren van managementinformatie.”

WAAROM B3NET?

“Mede naar aanleiding van reacties uit het werkveld en het bpv-verbeterplan dat ruim twee jaar geleden is opgesteld, wil het Graafschap College voor de gehele organisatie een eenduidige werkwijze voor het regelen van zaken rondom de beroepspraktijkvorming. Dit om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te verbeteren, samenwerking te stimuleren en het voor alle betrokkenen makkelijker te maken zaken te regelen.”

HOE IS DE INGEBRUIKNAME VAN B3NET VOORBEREID?

“Ongeveer een jaar geleden zijn we gestart met een pilot bij de opleidingen Sport en bewegen en Horeca. De proefperiode hebben we gebruikt om samen met de softwareontwikkelaar, bedrijven en instellingen, studenten en betrokkenen van het Graafschap College verschillende modules op maat te ontwikkelen en deze uit te proberen in de praktijk.”

WAT WORDT VIA B3NET GEREGELD?

“In de pilot zijn de onderdelen ‘matching’, ‘ondertekening van de praktijkovereenkomst’ en ‘registratie van gewerkte uren’ betrokken. Nu de pilot succesvol is afgerond, werken we aan de implementatie van deze drie onderdelen bij de overige opleidingen van het Graafschap College. Dat betekent dat studenten straks via B3net kunnen solliciteren naar een
stage- of leerwerkplaats. De praktijk- en studieloopbaanbegeleider van het
Graafschap College worden automatisch op de hoogte gesteld van deze sollicitatie en keuren deze wel of niet goed via B3net. Wanneer de sollicitatie wordt goedgekeurd en nadat bedrijf en student overeenstemming hebben bereikt over de plaatsing, wordt dit door de student vastgelegd in B3net. De administratie van het Graafschap College maakt de praktijkovereenkomst op, die vervolgens door bedrijf en student digitaal wordt ondertekend. Is de bpv van start gegaan? Dan kan de student in B3net de gewerkte uren registreren en kunnen deze door het bedrijf, via het systeem, worden goedgekeurd.”

WANNEER KRIJGT EEN LEERBEDRIJF TE MAKEN MET B3NET?

“B3net wordt bij de verschillende opleidingen van het Graafschap College geleidelijk geïmplementeerd. Het doel is om de implementatie in het eerste kwartaal van 2020 afgerond te hebben. Onze bpv-coördinator informeert tijdig over het moment waarop bedrijven te maken krijgt met B3net.”

VRAGEN?

Bedrijven die naar aanleiding van dit artikel vragen hebben kunnen contact opnemen met: Wico ter Maat, key user (w.termaat@graafschapcollege.nl) of Wilmar van Scharrenburg, projectleider (w.vanscharrenburg@graafschapcollege.nl).

DEEL DIT ARTIKEL