DE + VAN DE OPLEIDING SPORT EN BEWEGEN

VERSCHIL MAKEN

Voor Julian Som wordt tijdens de opleiding Sport en bewegen al snel duidelijk dat hij zich aangetrokken voelt tot de thema’s gezondheid en vitaliteit. Daarom besluit hij zijn eindstage te vervullen bij een fysiotherapiepraktijk om daar in de rol van 'lifestylecoach' te werken aan behandeling en preventie van lichamelijke klachten.

Als Julian zijn sollicitatiebrief aan Leonie Engelaar schrijft, is hij de eerste mbo-student die zich bij haar meldt. “Tot de komst van Julian werkten we alleen met stagiaires van de hbo-opleiding Fysiotherapie, maar de samenwerking met Julian en het Graafschap College is echt bijzonder goed bevallen. Dankzij Julian hebben we onze cliënten extra begeleiding en zelfs nieuwe diensten kunnen leveren. Die meerwaarde is natuurlijk enorm belangrijk voor ons als praktijk”, zegt Leonie, die samen met een aantal collega’s Fysiotherapie Engelaar in Doetinchem runt.

PERSOONLIJK

Een van de stageopdrachten die Julian uitvoert, is de persoonlijke begeleiding van een oudere man. “We hebben de eerste afspraken met deze man samen gedaan, maar toen ik zag dat Julian het prima alleen kon, heb ik het aan hem overgelaten. Na iedere behandeling maakte Julian een kort verslag en spraken we dat door” geeft Leonie aan. “De man had onlangs zijn vrouw verloren en kampte met lichamelijke ongemakken. Door middel van gerichte oefeningen en bewuster bezig te zijn met voeding, konden we zijn lichamelijke ongemakken verminderen en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren”, zegt Julian enthousiast. “Ook het persoonlijk contact was erg belangrijk voor hem. Je maakt echt het verschil voor iemand, heel mooi.”

MEDISCHE KENNIS

Vanuit zijn opleiding Sport en bewegen heeft Julian niet alle medische kennis die nodig is om zelfstandig binnen een fysiotherapiepraktijk te werken. “Maar dat hoeft geen probleem te zijn”, zegt Leonie. “Afhankelijk van de student en de basisstof die ze op school krijgen, kunnen wij ze hier heel gericht bepaalde extra kennis en vaardigheden bijbrengen. Bovendien hebben we hierover ook nauw contact met het Graafschap College om te kijken of er in de lessen op school al bepaalde elementen verwerkt kunnen worden.” Voor Julian is die kennisachterstand geen belemmering geweest. “Je kijkt samen met het stagebedrijf naar je opdracht en kunt dan samen bepalen wat haalbaar is. Ik kan misschien geen medische handelingen verrichten, maar wel de patiënten begeleiden bij oefeningen of testen afnemen om bijvoorbeeld de spierkracht in kaart te brengen”.

“Dankzij Julian hebben we zelfs nieuwe diensten kunnen leveren”

MEERWAARDE

Volgens Leonie Engelaar zit vooral in dat laatste de meerwaarde van de stagiaires voor bedrijven. “Dankzij Julian hebben wij onze professionele dienstverlening kunnen uitbreiden. Naast het persoonlijk begeleiden van een cliënt, heeft Julian bijvoorbeeld voetbalvereniging VIOD geholpen met een project op het gebied van blessurepreventie. Dat zijn diensten die we graag willen aanbieden, maar waar we als praktijk moeilijk aan toekomen. We hebben veel meer ideeën en willen méér doen dan onze capaciteit toelaat.” Voor het project bij VIOD heeft Julian de spelers van de selectie gescreend en voorzien van een oefenprogramma om daarmee blessures te voorkomen. ”Sportblessures zijn een probleem voor de sporters, de teams en verenigingen en – zeker in het geval van ernstige blessures – uiteindelijk ook voor de maatschappij. Preventie staat hoog op de agenda bij sportverenigingen. Je merkt dat de voetballers graag en enthousiast meewerken aan het programma.”

VERLENGSTUK

Leonie ziet in stagiaires als Julian bijna een gat in de markt. “Zie het als een verlengstuk van een fysiotherapeut. Als een patiënt klaar is met zijn medische behandelingen, maar nog wel oefeningen moet of wil doen, kan een persoonlijke begeleider daarbij goed helpen. Zo’n rol hebben we met Julian vormgegeven en heeft zeker toekomst.”

MEER LEZEN OVER

GEZONDSTE REGIO

Docent en opleidingsontwikkelaar Mirjam van Loo is blij met het enthousiaste verhaal van Leonie en Julian. “Het is ook precies zoals we onze opleiding Sport en bewegen de afgelopen jaren hebben doorontwikkeld met een cross-over naar de zorg. Aansluitend aan de ambities van de Thematafel Gezondste Regio die de Achterhoek heeft ontwikkeld, bieden wij onze studenten de mogelijkheid zich richting lifestylecoach te scholen.” Dat doet het Graafschap College door in het derde en vierde leerjaar studenten wegwijs te maken in een aantal veelvoorkomende welvaartsziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. “Met die basiskennis en hun ervaringen in het geven van bewegingslessen, vormen ze een welkome aanvulling voor fysiotherapeuten. Zij kunnen namelijk de begeleiding van deze groepen patiënten soms zelfs makkelijker oppakken dan hbo-studenten Fysiotherapie, omdat ze vanuit de opleiding al gewend zijn les te geven aan kleine en grote groepen.”

DEEL DIT ARTIKEL