DE + VAN DE OPLEIDING FIETSENMAKER

WIJ HEBBEN IETS MET FIETSEN

Net als Nederland is Eritrea een echt fietsland. “Fietsen is onderdeel van onze cultuur. In geen enkel ander Afrikaans land zie je zoveel fietsen op straat”, zegt Fukadu Tesfai lachend, met onder zijn arm het diploma ‘Assistent Fietsenmaker’.

Dit diploma heeft hij even daarvoor ontvangen uit handen van Hans Assink, opleidingsmanager Entree van het Graafschap College. Samen met twee andere studenten uit Eritrea rondt de 47-jarige Fukadu deze donderdag zijn eerste opleiding in Nederland officieel af. Een op maat gemaakte opleiding op niveau 1 (Entree) en niveau 2. “Een mooi voorbeeld van vraaggericht onderwijs en van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijsorganisaties”, aldus Mike Jansen, die namens de Tweewieler Academy de praktijklessen van de opleiding verzorgt.

NIET SEXY

Net als de horeca kampt ook de rijwielhandel met grote tekorten aan personeel. “We merken dat er vooral op de reguliere roc’s onder jongeren weinig animo bestaat. Ze vinden het geen sexy beroep. Jongeren zijn sneller geïnteresseerd in motorvoertuigentechniek. Jammer, want het is echt een uitdagend en boeiend vak”, zegt Jansen. Om bedrijven toch aan nieuwe instroom te helpen, hebben de Tweewieler Academy, het Graafschap College en leerwerkcentrum WerkRaat in Doetinchem de gecombineerde Entree-opleiding (niveau 1) en niveau 2- opleiding ontwikkeld. “Hiermee voorzien we gezamenlijk in een grote behoefte bij de bedrijven. Die reageren heel erg enthousiast op ons initiatief”, vult Hans Assink aan.

ALGEMENE VAKKEN

Hans Assink heeft, samen met collega Maya van der Meer en later haar opvolger Johan de Jonge, opleidingsmanager Mobiliteit en voertuigen, gezocht naar een passende combinatie van de algemene vakken Nederlands, rekenen en burgerschap op Entree-niveau en de praktijklessen op niveau 2. Die praktijklessen op niveau 2 zijn ontwikkeld door de Tweewieler Academy en door docent Mike Jansen middels maatwerk aangeboden aan de studenten. “Een samenwerking waar we als Graafschap College ook veel van hebben geleerd.” De drie statushouders maken deel uit van een groep van 13 deelnemers die in september 2018 begon aan een bbl-opleiding Fietenmaker en zij hebben nu dus hun Entree-diploma binnen. De overige deelnemers zijn inmiddels bezig om het diploma op niveau 2 te halen. “Misschien nog wel belangrijker dan een diploma, is dat ze allemaal werk hebben. Toch een van de voornaamste redenen om dit project samen aan te gaan: vanuit de opleiding zorgen voor snelle aanwas”, aldus Assink.

“Ik ga me verder specialiseren en nog beter worden”

BASISNIVEAU

Vanuit de bedrijven in de regio komen enthousiaste en positieve reacties. “Zij zitten te springen om medewerkers en de studenten die nu geslaagd zijn, kunnen al zelfstandig aan de slag als fietsenmaker. De mensen die het gecombineerde diploma op zak hebben, beheersen de technische basis voldoende en kunnen bijvoorbeeld al regulier onderhoud en het rijklaar maken van nieuwe fietsen voor hun rekening nemen. Daarmee kunnen ze een werkplaats al enorm ontlasten.”

SAMEN STERK

De manier waarop de drie statushouders zich tijdens de opleiding hebben opgesteld en ingezet, verdient een groot compliment, zegt Jansen: “Ze hebben elkaar op sleeptouw genomen en in alles gestimuleerd en gemotiveerd. In de techniek, in de taal en ook op de momenten dat ze geen lessen hadden. Bijzonder mooi om te zien.” Fukadu is blij met de stap die hij heeft gezet. “Wij hebben iets met fietsen, net als de mensen hier. Daarom wilde ik deze opleiding zo graag doen. Het is erg leuk om met fietsen te werken. Nu wil ik proberen om ook een diploma op niveau 2 te halen.” De kersverse en trotse assistent fietsenmaker werkt inmiddels bij Van Raam in Varsseveld. “Een leuk en mooi bedrijf met fijne collega’s. Daar ga ik me verder specialiseren en nog beter worden.”

WERKRAAT

Sociaal ondernemer Henk Knipping runt in Doetinchem WerkRaat. “Een leerwerkcentrum waar het draait om praktijkgerichte inspiratie. De mensen die hier komen zijn heel divers, hebben allemaal een bijzondere achtergrond en daardoor een afstand tot regulier onderwijs of de arbeidsmarkt. Maar ze hebben ook allemaal talent. Dat willen we hier ontwikkelen.” Daarvoor biedt WerkRaat jongeren en volwassenen de kans zich te ontwikkelen in horeca, techniek, webdesign en radio. “Binnenkort komt er ook een barbershop bij, zodat we herenkappers kunnen opleiden. Ik wil hier schaarsteberoepen oppakken om zo het uiteindelijke succes voor alle betrokkenen zo groot mogelijk te laten zijn.”

Knipping prijst de samenwerking met de Tweewieler Academy en het Graafschap College. “Met de technische onderwijskennis van de Tweewieler Academy en de regionale verankering van het Graafschap College met het bedrijfsleven, vormen we een sterke driehoek die gericht kan opleiden. Bovendien kunnen de studenten via het Graafschap College een officieel diploma halen.” De opleiding Fietsenmaker is een gezamenlijk initiatief van de Entree-opleiding (profiel: Assistent mobiliteitsbranche), de niveau 2-opleidingen Mobiliteit en voertuigen, leerwerkcentrum Werkraat en de Tweewieler Academy.

MEER LEZEN OVER

DEEL DIT ARTIKEL