EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

COLLEGA'S VERLEIDEN OM ZICH VERDER TE ONTWIKKELEN

Als partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio heeft het Graafschap College een voorname taak: het in een uitdagende en inspirerende onderwijsomgeving opleiden van jong talent. Maar hoe zit het dan met de professionals die dit onderwijs aanbieden? Hoe zit het met hun verdere ontwikkeling binnen de organisatie? Het antwoord op die vraag luidt: de Graafschap Academie.

Aan tafel zitten Gerdy Hoornenborg en Ilse Jolij, adviseurs van het interne ‘opleidingscentrum’ van het Graafschap College. Gerdy stond zelfs aan de wieg van de Academie. “Ik heb negen jaar gele­den het beleid geschreven voor interne opleidingstrajecten. Opleiden gebeurde destijds heel versnipperd. Na de presentatie van het plan zei het toenmalige college van bestuur 'prima, voer maar uit'. Dat hebben we gedaan en we zijn in de loop der tijd flink gegroeid”, zegt Gerdy. Ilse, sinds drie jaar als adviseur werkzaam binnen de Academie, vult aan: “Docenten en andere medewerkers weten ons steeds makkelijker te vinden. We laten ons intern ook prominenter zien. Ook de steun vanuit het college van bestuur is nog steeds erg groot. Sarien Shkolnik, vicevoorzitter, draagt de Academie echt uit.”

VAKKENIS

Hoewel het volgen van een extra opleiding naast je bevoegdheid niet verplicht is, probeert het team collega’s wel te motiveren en enthousiasmeren. Gerdy: “Het moet niet, maar iedereen die het wil, krijgt de gelegenheid om zijn of haar vakkennis te verbreden. Of het nu gaat om een tweede onderwijsbevoegdheid of een masteropleiding, als de vraag er is, wil het Graafschap College graag de mogelijkheid bieden.” Mede om het ‘leven lang ontwikkelen’ kracht bij te zetten én als extra stimulans, is voor iedere medewerker een persoonlijk scholingsbudget van 2.500 euro beschikbaar. “Ook dat is één van de middelen die we inzetten om collega’s te verleiden om zich verder te scholen. Het Graafschap College zet hierop in, omdat het blijven ontwikkelen bijdraagt aan het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en van het Graafschap College als geheel”, zegt Ilse.

ANDERE ROL DOCENT

Aanvankelijk was het volgens Gerdy en Ilse zeker geen vanzelfsprekendheid dat docenten zelf weer terugkeerden naar de schoolbanken. “Maar je ziet dat maatschappelijke ontwikkelingen het onderwijs dermate hebben veranderd, dat de rol van de docent daardoor gewijzigd is. Dit vraagt om andere competenties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van ICT-middelen in de les en aan de examenrichtlijnen. Dat betekent dat docenten zich blijvend moeten ontwikkelen”, zegt Gerdy. Overigens zijn het niet alleen vakgerichte opleidingen die gefaciliteerd worden. “Het aanbod is heel breed. Van Microsoft Office en BHV tot loopbaanbegeleiding en teamontwikkeling. Laatst kwam een team bij ons met de vraag of wij ze konden helpen om tot een betere werkverdeling te komen. Dus ook als het gaat om vakoverstijgende scholing bieden we allerlei mogelijkheden.”

KENNIS DELEN

Erg belangrijk in het DNA van het Graafschap College is kennisdeling.
“We realiseren ons dat we binnen de school zelf over bijzonder veel kennis beschikken. Zo vormt iedere docent en ondersteunende medewerker een bron van ervaring en informatie. Daarom geldt voor alle vragen die bij ons binnenkomen de stelregel: kunnen we het intern aanbieden? Veel ICT-cursussen, zoals Office, kunnen onze collega’s van de ICT-afdeling prima zelf verzorgen”, zegt Gerdy. Maar ook andere vormen van kennisdeling gaan steeds meer deel uitmaken van het aanbod van de Academie. “Zo hebben we onlangs een medewerkersdag gehad waarop alle teams een leer- en deelsessie hebben verzorgd voor collega’s. Daarin vertelden zij over een project, een passie, een nieuw initiatief of een uitdaging. Enorm leerzaam en leuk. De reacties waren echt super en op die manier kunnen collega’s elkaar mooi op ideeën brengen.”

“We realiseren ons dat we binnen de school zelf over bijzonder
veel kennis beschikken”

LEREN VAN STARTENDE COLLEGA'S

Ilse vult aan: “Ook willen we meer gebruik maken van de nieuwe inzichten die jonge startende collega’s of zij-instromers op school inbrengen. Zij komen met nieuwe ervaringen en inzichten, uit opleiding of praktijk. Een mooi voorbeeld daarvan is het toewerken naar een opleidingsschool. Dit is een samenwerkingsverband met Rijn IJssel en de lerarenopleidingen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Studenten van de lerarenopleidingen worden hiervoor binnen het Graafschap College steeds beter opgeleid. Dat brengt ook weer veel extra kennis.” Een andere manier om van elkaar te leren, is het delen van ‘opleidingssuccessen’ van collega’s. “Stel, iemand is hier binnengekomen met een bachelor-titel en volgt naast zijn of haar werk een masteropleiding. Tijdens die studie worden vaak zeer interessante en praktijkgerichte onderzoeken gedaan.

Door die uitkomsten te delen met collega’s, brengt die medewerker de kennis naar de school. Bovendien is het gewoon enorm leuk om jouw onderzoek te presenteren aan je collega’s”, zegt Gerdy.

E-LEARNING

Binnen het aanbod van de Graafschap Academie is veel geïnvesteerd in e-learning. Gerdy: “Een taalopleiding, time management, ICT-gerelateerde trainingen; het is inmiddels allemaal te volgen via e-learning. Daarmee maken we de drempel weer wat lager om te blijven leren. Bovendien zijn in die leeromgeving ook lezingen en webinars te vinden. Op een centrale plek, zodat het grote en diverse aanbod verleidt om eens te klikken en te kijken wat er zoal is.”

GRAAFSCHAP ACADEMIE

Wat negen jaar geleden begon als een voorzichtige aanzet om het personeel van het Graafschap College extra opleidingsmogelijkheden te bieden, is inmiddels uitgegroeid tot een team van vijf enthousiaste collega’s. “Wij verzorgen binnen school alles op het gebied van leren en persoonlijke ontwikkeling”, zegt Ilse Jolij, adviseur van de Graafschap Academie. Samen met adviseurs Gerdy Hoornenborg, Roelanda Nijmeijer en Marije Vermeulen en secretaresse Sandy Mouw, vormt ze de Graafschap Academie. Binnen het team heeft iedere collega haar eigen specialisatie. “Van pedagogische didactische trajecten tot loopbaanadvies en kennisdeling. Op die manier kunnen we altijd de optimale oplossing voor een leerbehoefte vinden. Uiteraard staan we er heel erg voor open om, in het kader van kennisdeling, onze ervaringen en knowhow als Graafschap Academie verder verspreid. Ook onder voor externe relaties. Loop gerust eens bij ons binnen!”

DEEL DIT ARTIKEL