DE + VAN DE VERZORGENDE IG

ERVARINGSGERICHT LEREN STIMULEERT ENORM

Sofia Barahmoun is een enthousiaste student die de opleiding Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) volgt. Na zeventien jaar als thuishulp (niveau 2) gewerkt te hebben, wil ze zich verder ontwikkelen. Op de locatie Hoge Weide van Marga Klompé in Lochem combineert ze sinds oktober 2018 werken en leren. “Voor mij de ideale combinatie.”

Sofia vertelt vol passie over haar werk en de koppeling met de opleiding. Ze begeleidt een groep van acht bewoners op een psychogeriatrische afdeling. “Ik gebruik de opgedane praktijkervaring als uitgangspunt voor mijn opleiding. De vraag ‘waar sta ik?’ is hierin steeds leidend. Wat heb ik nodig op school om mijn vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen en betere zorg te verlenen. Dat concrete, dat maakt de studie voor mij persoonlijk nog veel leuker.” De koppeling van werkgelijke beroepspraktijk en (eigen) theorie staat aan de basis van de opleiding, legt docente Hennie van den Brink uit. “We werken samen met de zorginstellingen in de Achterhoek aan de ontwikkeling van studenten, waarbij de ervaringen op de werkvloer bij het leren het uitgangspunt zijn. In de zorgverlening staat de zorgvrager centraal, dus ook bij het leren stelt de student de zorgvrager centraal. Voor school betekent dit dat wij het leren van de student centraal stellen.”

PEGL-ROUTE

Daarbij is gekozen voor een zogeheten ‘pegl-route’.

“Dat staat voor praktijkervaringsgerichte leerweg, gericht op het individu. Een student kan binnen deze leerweg in haar of zijn eigen tempo de opleiding doorlopen. Dat werkt, voor mij in ieder geval, heel erg motiverend. Zodra ik het idee heb dat ik een bepaalde vaardigheid onder de knie heb, kan ik die in overleg met de praktijkopleider en -begeleider laten aftekenen. Als zij ook vinden dat ik die handeling naar behoren uitvoer, heb ik dat onderdeel behaald. Zo doorloop je alle praktische vaardigheden. Ook de theorie pas je in werkprocessen in de praktijk toe. Daarmee laat je zien dat je de theorie beheerst”, zegt Sofia. Voor algemene vakken als Nederlands en rekenen werken de studenten met de Studiemeter. “Ook dit is weer een individuele graadmeter voor de studenten van deze bbl-opleiding, waarmee ze kunnen bepalen waar ze staan. Zo wordt bij rekenen gewerkt in blokken, waarin steeds bepaalde onderdelen behandeld worden. Als ze zover zijn dat ze een blok willen afsluiten, kunnen ze een toets maken. De kennis, ervaring en werkhouding die de student toont, leiden uiteindelijk tot een diploma”, zegt Hennie.

“Zo wordt een hele afdeling beter door hardop te denken en binnen een team de aanwezige kennis te delen”

MEER VERANTWOORDELIJKHEDEN

Studeren binnen de pegl-route betekent volgens Sofia hard werken en veel verantwoordelijkheid dragen. Sofia: “Je moet het zélf doen. Als student bepaal je zelf hoe snel je gaat en wat je aan je studie doet. Wat dat betreft sluit de opleiding prima aan bij de werkpraktijk, want in veel instellingen worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de teams neergelegd. Taken die leidinggevenden of andere afdelingen voorheen deden. Ik merk zelf dat een actieve houding in de studie op het werk ook toegevoegde waarde biedt. Voor mij en mijn collega’s. Zo werken we samen aan onze taakvolwassenheid.”

NIEUWE PROTOCOLEN

Een goed voorbeeld van die toegevoegde waarde noemt Sofia nieuwe protocollen die binnen de verzorging gelden. “Vooral de oudere collega’s hebben vroeger bepaalde vaardigheden aangeleerd volgens andere protocollen. Zonder ze te zeggen dat ze het niet goed doen, kunnen wij wél aantonen hoe het nu aangeleerd wordt en wat daarvan de voordelen zijn. Zo wordt een hele afdeling beter door hardop te denken en binnen een team de aanwezige kennis te delen.” Ook binnen het Graafschap College brengt de opleiding nieuwe inzichten. “Docenten worden meer coach en bieden desgevraagd hulp en informatie. Het initiatief ligt veel meer bij de studenten zelf. Dat biedt ons ook andere inzichten en vaardigheden. Bovendien leren we nog beter te denken vanuit de praktijk. En dat is waar we uiteindelijk voor opleiden”, besluit Hennie.

DE + VAN VERZORGENDE IG VOLGENS SOFIA BARAHMOUN

  • Het is belangrijk om in gesprek te blijven met je docenten, praktijkbegeleider en -opleider over wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Van die feedback leer je jezelf verder te ontwikkelen in je leerproces.
  • Zelfstudie maakt je ook nieuwsgierig. Je zoekt sneller en makkelijker informatie op als je iets wilt weten.
  • Het leren van de vaardigheden doe je nu in de praktijk op in plaats van op school. Het is een perfect mix van dagelijkse werkpraktijk en theorie.

DE + VAN VERZORGENDE IG VOLGENS HENNIE VAN DEN BRINK

  • Onderwijs en zorginstellingen versterken elkaar en pakken het personeelstekort samen aan.
  • Zorginstellingen profiteren direct van kennisgroei bij de studerende medewerkers.
  • Studenten werken in een digitale leeromgeving; daardoor is contact tussen student, docent en begeleiders snel en eenvoudig gelegd.
  • Studenten kunnen verspreid over het schooljaar op vier momenten starten met de opleiding en hoeven dus niet te wachten tot het begin van een schooljaar.

DEEL DIT ARTIKEL