VRAGEN OVER SPORTPARK ZUID

UIT DE BOX

Suzanne Kloosterman (SportmedX), Madelon Nolsen (Sportservice Doetinchem) en Ap te Winkel (Graafschap College) trekken een vraag ‘Uit de box’ en vertellen over de unieke samenwerking tussen onderwijs en werkveld op de nieuwe, bijzondere locatie Sportweg.

Suzanne Kloosterman

Teammanager SportmedX. SportmedX wil sporters verantwoord laten sporten en bij blessures snel weer op de been krijgen. Een multidisciplinair team van specialisten doet dit o.a. door te adviseren, begeleiden, onderzoeken en behandelen.

Wat is het voordeel van SportmedX en het Graafchap College in één pand?

“Sportpark Zuid is hét sporthart van Doetinchem. Daar mag SportmedX niet ontbreken. Het is een prachtige kans om meer betrokken te raken bij het onderwijs. Voor studenten die hier een opleiding volgen, is sporten en bewegen een dagelijkse bezigheid. Wij zijn dichtbij om ze te adviseren over sportmedische zaken en ze te behandelen in het geval van blessures. Ook kunnen we stagemogelijkheden bieden en studenten een kijkje geven in de sportmedische wereld. Wie weet kunnen we ze ‘warm’ maken voor een toekomst in onze tak van sport.”

Madelon Nolsen

Sportservice Doetinchem ondersteunt sportverenigingen en individuele sporters en organiseert en coördineert sportstimuleringsprojecten in Doetinchem. Met o.a. buurtsportcoaches worden verbindingen gelegd met maatschappelijke partners, gericht op het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl bij de inwoners.

Hoe werken Sportservice Doetinchem en het Graafschap College samen aan onderwijs?

“Het Graafschap College wil dat studenten hun vaardigheden zo veel mogelijk ontwikkelen in realistische praktijksituaties. Immers, niet alles is op school aan te leren en juist van praktijkervaringen leren studenten veel. Met onze sportstimuleringsprojecten voor o.a. kinderen, chronisch zieken en ouderen bieden wij deze leeromgeving. Op locatie krijgen studenten begeleiding van docenten van het Graafschap College. Doordat docenten middenin het werkveld staan, hebben zij ook beter zicht op de behoeften van het werkveld en kunnen zij daar met het onderwijs op inspelen. Zo ‘snijdt het mes aan twee kanten’.”

Ap te Winkel

De opleiding Sport en bewegen leidt studenten op tot sport- en bewegingsleider en sport- en bewegingscoördinator.

Welke meerwaarde biedt de nieuwe locatie studenten van de opleiding Sport en bewegen?

“De plek van het nieuwe schoolgebouw, in een omgeving met veel sportaanbieders en –organisaties, biedt veel kansen. Enerzijds op het gebied van de samenwerking met professionele sport- en bewegingsorganisaties, zoals Sportservice Doetinchem en SportmedX. We zitten nu dichtbij onze partners en kunnen ze sneller opzoeken om samen uitdagende leersituaties te creëren in de praktijk. Anderzijds hoeven studenten voor hun praktijklessen minder te pendelen tussen school en verschillende sportaccommodaties, omdat deze zich (bijna) allemaal op Sportpark Zuid bevinden. Natuurlijk zijn ook de mogelijkheden en faciliteiten die het moderne gebouw biedt een meerwaarde voor studenten. In een prachtige omgeving kunnen zij met veel plezier leren!”

Achter de schermen...

DEEL DIT ARTIKEL