Arbeidsmobiliteit is binnen het Graafschap College een belangrijk thema. Enerzijds worden medewerkers gestimuleerd kennis en vaardigheden op peil te houden en regelmatig de balans op te maken ten aanzien van hun inzetbaarheid en loopbaan; anderzijds wil het Graafschap College bijdragen aan de mobiliteit van professionals in de regio, zodat hun kennis en kunde voor de regio behouden blijft.

In 2017 is het Graafschap College lid geworden van ACE netwerk, een onafhankelijk en intersectoraal HR-werkgeversplatform. Binnen dit netwerk wisselen werkgevers met elkaar medewerkers, vacatures, kennis, ideeën en ervaringen uit om mensen duurzaam aan de slag te houden en arbeidsmobiliteit in de regio te versterken. “Dat wat ACE netwerk doet, past bij de visie van het Graafschap College op arbeidsmobiliteit. Bovendien is ACE een onafhankelijk intersectoraal netwerk. Ook dat sluit goed aan op de behoeften van onze organisatie. Immers, door de diversiteit van onze organisatie hebben we raakvlakken met bijna alle branches”, vertelt Mireille Bomers, senior P&O adviseur en recruiter bij het Graafschap College.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Het ACE netwerk voor de regio Achterhoek, Liemers en Arnhem houdt kantoor in de oude ‘Walmolen’ in het centrum van Doetinchem.* Bij het netwerk hebben zich op dit moment ruim veertig regionale bedrijven en instellingen aangesloten. Kirsten van Til en Annemieke Rexwinkel zijn in januari 2016 officieel gestart als bestuurders/kwartiermakers. ACE netwerk wil de regionale arbeidsmarkt versterken. “Je kunt ACE netwerk zien als de ‘lijm’ tussen organisaties in de regio.

We brengen de juiste mensen met elkaar in contact, zodat kennis en ervaringen worden gedeeld en er op het gebied van arbeidsmobiliteit duurzame oplossingen tot stand komen”, begint Kirsten.

WEEK VAN DE MOBILITEIT

“We doen dit op allerlei manieren. Zo organiseren we tien keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor de aangesloten werkgevers, waar HR-kennis, ervaringen en vacatures worden gedeeld. Deze bijeenkomsten zijn altijd op locatie bij één van de leden. Daarnaast kunnen medewerkers gebruikmaken van ons loopbaanportal en organiseren we één keer per jaar de ‘Week van de Mobiliteit’. Een week waarin de aangesloten organisaties hun deuren openen en medewerkers de kans geven om een dag bij een andere organisatie aan de slag te gaan. “De laatste keer hebben negen medewerkers van verschillende organisaties een kijkje bij het Graafschap College genomen en zeven medewerkers van ons zijn een dag elders in de regio aan de slag gegaan. Het is niet zo dat deze medewerkers ontevreden zijn over hun huidige functie; ze doen mee om inspiratie op te doen of gewoon uit nieuwsgierigheid of interesse. Het verruimt hun blik en dat is altijd goed”, aldus Mireille.

“ACE netwerk is de lijm tussen organisaties”

VISSEN IN DEZELFDE VIJVER

Op dit moment is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Het aantal vacatures stijgt en er zijn steeds meer moeilijk vervulbare vacatures, met name in de techniek en ICT. “Werkgevers in deze regio vissen allemaal in dezelfde vijver. Dat maakt het moeilijk om geschikte medewerkers te vinden voor een functie. Daarom is een andere aanpak belangrijk”, vindt Kirsten. “En dat is de kracht van ACE netwerk”, vult Annemieke aan. “Wij plaatsen mensen niet in ‘hokjes’ op basis van hun huidige functie. We kijken verder dan dat. Bij ons staan de talenten, kennis, ervaring en vaardigheden van iemand centraal. Op basis daarvan kijken we naar nieuwe mogelijkheden.” Kirsten legt uit: “Medewerkers zijn soms toe aan een nieuwe uitdaging. Ze bezitten vaardig-heden en ervaringen die ook in een ander soort functie goed van pas komen, als je de structuur van een functiehuis loslaat. Steeds meer werkgevers leiden hun medewerkers op, zodat zij wellicht de oplossing zijn voor moeilijk vervulbare vacatures.”

GOED WERKGEVERSCHAP EN EIGEN REGIE

“In het kader van goed werkgeverschap vinden we dat we 'onze' medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging moeten ondersteunen. We maken daarvoor samen met de medewerker, die zelf de regie heeft, dankbaar gebruik van het ACE netwerk. Het heeft nog niet geleid tot matches, maar dat is een kwestie van tijd. De winst zit hem er nu vooral in dat medewerkers steeds beter zicht hebben op hun talenten, waar ze deze voor kunnen inzetten en welke mogelijkheden werkgevers in de regio te bieden hebben. Maar ook als wij vacatures hebben, schakelen we onder andere het netwerk in om de geschikte kandidaat te vinden. Dit heeft al wel geleid tot een mooie match. In september is een medewerker van CCV in Arnhem bij ons als projectleider aan de slag gegaan”, vertelt Mireille.

NETWERKEN IS WERKEN, NETWERKEN WERKT!

ACE netwerk heeft intensief contact met bedrijven en instellingen in de regio. “Daardoor kennen we de cultuur van een organisatie goed. Het kan een bedrijf of instelling echt veel opleveren als wij met ze meekijken, nog voordat ze zelf een wervings- en selectieprocedure starten. Het ACE netwerk heeft geen commercieel belang. Het gaat ons om het maken van de juiste matches, zodat we de arbeidsmarkt in de regio kunnen versterken. We zijn geen uitzendbureau en hebben misschien niet altijd direct mensen beschikbaar. De zoektocht naar de juiste medewerker kost soms nu eenmaal wat tijd”, zegt Annemieke. “De leden van het netwerk moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen om onderling contact te leggen en te onderhouden. Netwerken is werken. Het vraagt van iedereen tijd, maar door de handen ineen te slaan kunnen we daadwerkelijk mooie dingen voor elkaar krijgen. Soms hoor ik dat er transities plaatsvinden tussen organisaties, waarbij wij niet betrokken zijn geweest. Geweldig! Dat betekent dat het netwerk werkt”, aldus Kirsten.

GOED WERKGEVERSCHAP EN EIGEN REGIE

WEEK VAN DE MOBILITEIT IS MOOIE KANS

"Ik zie het als een mooie kans om in de keuken van een non-profit organisatie te kijken", aldus Jolanda Maters, HR-adviseur bij de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Via het ACE netwerk meldde ze zich, in het kader van de Week van de Mobiliteit, aan voor een meeloopdag met Evelien van Baaren, hoofd van de dienst Personeel & Organisatie van het Graafschap College. "Ik werk ruim twintig jaar bij de Rabobank, een commerciële organisatie die de afgelopen jaren door krimp erg in beweging is. Als HR-adviseur adviseer ik medewerkers om actief met hun loopbaan bezig te blijven en doe dat zelf dus ook. De dag begon met een werkoverleg van de dienst P&O. Veel onderwerpen op de agenda waren herkenbaar. Het viel mij op dat de adviseurs met alle facetten van het werk bezig zijn, ook beleidsmatig en strategisch. Dat is in mijn functie anders, aangezien het beleid vooral centraal wordt bepaald. Ik bemerkte veel energie, dynamiek en ook humor en gezelligheid in het team", aldus Jolanda. Evelien: "Jolanda was erg geïnteresseerd en we konden over en weer kennis en ervaringen uitwisselen." Ook Jolanda is heel positief over haar meeloopdag. "Het was een heel nuttige en leuke ervaring."

DEEL DIT ARTIKEL