HYBRIDE LEREN BIJ DE OPLEIDING RETAIL

BEDRIJFSLEVEN EN SCHOOL LEREN VAN ELKAAR

Het Graafschap College gaat zich in de toekomst steeds meer focussen op hybride leren. Want een goede samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven brengt voordeel voor beide partijen. De studenten van de opleiding Retail deden met deze vorm van leren alvast een mooie ervaring op.

Theorie en praktijk gaan samen op in de opleiding Retail. “Studenten gaan drie dagen in de week naar school en lopen twee dagen stage”, zegt Salim Chtatou, docent. “Het voordeel hiervan is dat ze het geleerde, zoals verkooptechnieken, direct in de praktijk kunnen toepassen. De mentor is bij onze opleiding meteen ook de praktijkbegeleider. De mentor komt regelmatig bij het stagebedrijf van de student en begeleidt de student natuurlijk intensief. Hierdoor pikt hij of zij nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven op. Voor zover dat mogelijk is, worden deze weer verwerkt in de lessen.” Student Remsis Hissink ziet dit ook terug: “Retail gaat over verkopen. Je merkt dat de verkoop via traditionele winkels terugloopt. Daarom wordt er binnen onze opleiding steeds meer gefocust op online marketing.”

NET ECHTE PROFESSIONALS

Een mooi voorbeeld hiervan is de opdracht die de Retailstudenten uitvoerden bij het bedrijf de Breifabriek.

Ze kregen de opdracht om de website van de organisatie binnen twee weken te vernieuwen. De studenten voerden de opdracht uit alsof ze echte professionals waren die een opdracht van een opdrachtgever hadden gekregen. “Elke dag begon met een vergadering, met een voorzitter en een notulist”, vertelt Remsis. “Samen bespraken we wat er die dag moest gebeuren en we verdeelden de taken. De studenten waren ingedeeld in vijf ‘afdelingen’. Zo was er een groep die verantwoordelijk was voor de website zelf en anderen hielden zich bezig met bijvoorbeeld social media, de teksten of met het ontwerpen van producten. We merkten dat we elkaar echt nodig hadden. Een website kan bijvoorbeeld niet zonder teksten en een logo. Er moest dus goed samengewerkt worden”. “Wij als docenten hebben de studenten zoveel mogelijk vrijgelaten”, zegt Salim. “Natuurlijk waren we er voor de begeleiding en tips, maar het was hun project.”

“De kwaliteit die de studenten leverden, heeft ons echt verrast”

ONDER DE INDRUK

Het project heeft veel opgeleverd. “We hadden van tevoren wel duidelijk bij de Breifabriek aangegeven dat het project zou worden uitgevoerd door studenten en dat je aan hen dus niet de eisen kunt stellen die je stelt aan professionals”, zegt Salim. “De eigenaresse van de Breifabriek was onder de indruk van wat de studenten hadden neergezet. Ze had eerst hbo-studenten willen inzetten voor het project, maar merkte dat mbo’ers dit ook prima konden. De Breifabriek is nu bezig om de website aan te passen en daar zullen zeker tips van onze studenten in worden meegenomen.” Remsis vond het een mooie ervaring. “Toen ik eraan begon, wist ik bijvoorbeeld niets van het bouwen van websites. Nu zou ik het met een beetje hulp zelf kunnen.
Ik vond het sowieso heel leerzaam om op deze manier samen te werken en samen iets neer te zetten. En het is leuk om een keer met iets heel anders bezig te zijn.”

FRISSE NIEUWE INZICHTEN

Het Graafschap College is van plan om in de toekomst vaker met dit soort vormen van hybride leren te gaan werken. “De samenwerking met het bedrijfsleven heeft voor onze studenten voordelen, maar bedrijven hebben er ook veel aan”, zegt Salim. “Zij krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun organisatie eens met andere ogen te laten bekijken en dat kan hele nieuwe, frisse inzichten opleveren.” Het Graafschap College is altijd op zoek naar manieren om studenten op een leuke manier kennis te laten maken met de praktijk.
Bedrijven die openstaan voor de open blik van studenten, zijn daarom van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen met Salim Chtatou via telefoonnummer 06 18 44 13 65.

MEER LEZEN OVER

EXTERNE ONDERSTEUNING DOOR EDUFOCUS

Educatieve uitgeverij EduFocus was nauw betrokken bij het project bij de Breifabriek. Zij bedachten onder andere de werkvorm en het lesprogramma en gaven technische ondersteuning bij het maken van de website. “Wij zijn gespecialiseerd in online marketing en social media, dus onze kennis sloot goed bij het project aan. De studenten hebben gewerkt zoals het er in een echt bedrijf ook aan toegaat. Het was mooi om te zien dat ze hierdoor ook zagen dat ze echt een serieuze bijdrage konden leveren. De kwaliteit die ze leverden, heeft ons echt verrast”, aldus Tim Gorter en René ter Beke van EduFocus.

STUDENTEN VAN GRAAFSCHAP COLLEGE MAKEN KENNIS MET HYBRIDE LEREN

DEEL DIT ARTIKEL