DE + VAN DE OPLEIDING MEDIAVORMGEVING

AANSLUITEN OP BEHOEFTEN VAN BEDRIJFSLEVEN

De opleiding Mediavormgeving is een driejarige opleiding op niveau 4, bedoeld voor creatieve studenten. Ze worden breed opgeleid en komen tijdens de opleiding in aanraking met vele facetten van het vak.

Ontwikkelingen in de branche worden nauwlettend gevolgd, zodat de opleiding aansluit op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. Docenten Heidi Kraan en Edwin Vermolen verzorgen samen met drie andere docenten de creatieve vakken van de opleiding. Ze combineren het lesgeven met een baan als zelfstandig ondernemer. “De opleiding is vier jaar geleden in het aanbod van het Graafschap College opgenomen, vanwege een toenemende vraag van (potentiële) studenten naar een creatieve mediaopleiding. Op dit moment volgen in totaal zo’n 150 studenten, verspreid over de drie leerjaren, de opleiding”, begint Edwin. Heidi vult aan: “Per schooljaar laten we maximaal vijftig studenten toe. Dat heeft te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen. Onze opleiding is heel praktijkgericht. Zowel in het tweede als derde leerjaar gaan studenten een halfjaar op stage. Deze studenten moeten allemaal een stageplaats vinden. Door maximaal vijftig studenten toe te laten, gaat dat goed.”

ALLROUND MEDEWERKERS

Ook na de opleiding komen studenten goed terecht. “Het merendeel van onze studenten gebruikt de opleiding als opstap naar het hbo. De studenten die na het behalen van hun mbo-diploma aan het werk willen, vinden in de meeste gevallen een baan in hun richting.

Sommigen krijgen na afloop van hun stage zelfs een baan aangeboden”, aldus Edwin. Dat heeft volgens de docenten onder andere te maken met de unieke opzet van de opleiding. Edwin: “We kiezen ervoor om onze studenten een brede basis mee te geven en ze op te leiden tot allround medewerkers. De opleiding heeft aandacht voor alle onderdelen van het vak, zoals grafische vormgeving, audiovisuele vormgeving, webdesign en 3D-tekenen. Bovendien werken onze studenten veel aan opdrachten van echte opdrachtgevers. Daarbij staat niet alleen het bedenken van een creatief concept centraal. Studenten moeten bijvoorbeeld ook nadenken over de technische haalbaarheid van hun ideeën en de manier waarop zij hun ideeën ‘verkopen’ aan de opdrachtgever.” Ook speelt de opleiding voortdurend in op de ontwikkelingen in de branche, waardoor studenten up-to-date worden opgeleid en interessant zijn voor bedrijven. “De lijntjes met het bedrijfsleven zijn kort. Doordat we zelf als ZZP’er in de branche actief zijn weten we goed wat er speelt, maar ook door onze stagebedrijven regelmatig te bezoeken raken we op de hoogte van hun wensen en behoeften. Ook betrekken we het bedrijfsleven bij het onderwijs door ze regelmatig gastlessen te laten verzorgen”, aldus Heidi.

“Niet alleen nadenken over het creatieve concept, maar ook over de technische haalbaarheid en het ‘verkopen’ van een idee”

GEEN KNUTSELCLUB

“Studenten die voor onze opleiding kiezen, zijn creatief en daar willen ze iets mee doen”, zegt Heidi. “Echter, we zijn geen knutselclub, maar een volwaardige mbo-opleiding. Daarom verwachten we veel van onze studenten. Enerzijds moeten ze hun creativiteit gebruiken om buiten bestaande kaders te denken en met originele en (technisch) uitvoerbare ideeën te komen; anderzijds moeten ze onder druk kunnen presteren. In hun toekomstige baan werken ze altijd met opdrachtgevers en moeten ze zich aan deadlines houden.

Dat is niet altijd makkelijk. Een creatief idee moet eerst geboren worden.” Edwin: “Regelmatig doen studenten van het Graafschap College mee aan (internationale) beroepenwedstrijden, zoals de Skills. Bo Schutte (zie cover) vertegenwoordigde onze opleiding in 2017 tijdens de landelijke Skills Heroes in Rotterdam. Via verschillende voorrondes, waar ze de strijd aan ging met studenten van verschillende roc’s, wist ze zich voor deze wedstrijd te plaatsen. Dat maakt je trots en dan denk je: we doen het goed!”

MEER LEZEN OVER

MEER WETEN?

Heeft u als bedrijf naar aanleiding van dit artikel vragen of suggesties, heeft u een stageplaats beschikbaar of een leuke opdracht voor onze studenten? Neem dan contact op met Heidi Kraan (h.kraan@graafschapcollege.nl) of Edwin Vermolen (e.vermolen@graafschapcollege.nl).

DEEL DIT ARTIKEL