SAMEN NAAR EEN HOGER PLAN

NIEUWE AD-OPLEIDING DOOR CO-CREATIE

Meestal bereik je nog mooiere resultaten als je samenwerkt. Iselinge Hogeschool ontwikkelt samen met het Graafschap College en het werkveld een nieuwe opleiding: de AD-(Associate Degree) opleiding Pedagogisch professional kind en educatie. Het doel? Medewerkers in onder andere de kinderopvang en het basisonderwijs en afgestudeerde mbo-studenten in deze branches naar een hoger plan brengen.

De tweejarige deeltijdopleiding is gericht op de pedagogisch professional kind en educatie. Het niveau ligt tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Aan medewerkers (en dus ook studenten) in deze branches worden steeds hogere eisen gesteld. Zo is het binnen de kinderopvang bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een pedagogisch coach in dienst te hebben. Daarnaast ligt de focus, naast het opvangen van kinderen, ook steeds meer op het stimuleren van hun ontwikkeling. De opvang staat ook niet meer op zichzelf. Er is steeds meer contact met het basisonderwijs en bij bso’s komen bijvoorbeeld ook kinderen uit het passend onderwijs. Om al deze ontwikkelingen goed op te kunnen vangen, zijn extra opgeleide medewerkers nodig.

BELANGRIJKE BIJDRAGE LEVEREN

Omdat de AD-opleiding een hbo-opleiding is, valt deze onder de verantwoordelijkheid van Iselinge. “Iselinge heeft het Graafschap College gevraagd aan te sluiten bij de ontwikkeling van de opleiding, omdat er veel studenten vanuit onze mbo-opleiding door zullen stromen naar de AD-opleiding”, vertelt Carla Lieshout van het Graafschap College. “Daarnaast weten wij natuurlijk precies met welke kennis en vaardigheden onze studenten de mbo-opleiding verlaten en kennen we het werkveld van de kinderopvang en het basisonderwijs goed. We kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren om het programma van de AD-opleiding realistisch vorm te geven. De 'linking pins' met het mbo-onderwijs en het werkveld maken deze opleiding heel krachtig.”

“Door samen te sparren, probeer je elkaar te betrekken bij elkaars wereld”

UITGEBREID ONDERZOEK

“Om zo’n opleiding te mogen starten, moet je eerst toestemming hebben”, legt Carla uit. “Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat er behoefte is aan een dergelijke opleiding. Iselinge heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en inmiddels hebben we groen licht gekregen om verder te gaan. Nu zijn we bezig om de opleiding geaccrediteerd te krijgen. Hiervoor werken we aan een hbo-onderwijs- en examenprogramma. In dit proces werken Iselinge en wij steeds onderdelen uit, zoals bekwaamheidseisen en leerdoelen, en spiegelen die vervolgens aan het werkveld. Bij dit ontwikkeltraject zijn bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties en basisscholen betrokken.”

INVLOED OP DE OPLEIDING

SWW kinderopvang is een van de instanties die betrokken is bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding. “Als organisatie vinden wij het heel belangrijk en waardevol om mee te denken over het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen op ons werkgebied,“ zegt Kim Wopereis, manager kinderopvang/bso van SWW. “Wij weten wat er op de werkvloer speelt en wat we nodig hebben. We willen graag invloed hebben op de inhoud van de opleiding. Uiteindelijk willen we het beste voor de kinderen die we opvangen en daarvoor hebben we medewerkers nodig die optimaal zijn toegerust om hun werk goed te kunnen doen.”

ZWEVEN TUSSEN WERKVLOER EN MANAGEMENT

“Van de functie van pedagogisch coach wordt nogal wat verwacht”, vervolgt Kim. “Hij of zij ‘zweeft’ tussen de werkvloer en het management in, maar is daarnaast ook ‘gewoon’ medewerker. Het ene moment werk je dus mee op de werkvloer en het volgende moment ben je coach van je collega’s of werk je aan de implementatie van nieuw beleid. Daar moet je wel de skills voor hebben. Daarom is het fijn dat we veel inspraak hebben gehad in het vaststellen van de competenties en het vormgeven van de praktijkopdrachten van de AD-opleiding. Ook als de opleiding straks loopt willen we graag betrokken blijven. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als onze mensen hun kennis weer aan de studenten kunnen overdragen door praktijkvoorlichting te geven.”

VEEL GELEERD

“Tijdens de samenwerking met het Graafschap College, Iselinge en de andere deelnemers uit het werkveld is er een mooie wisselwerking ontstaan”, zegt Kim. “Door samen te sparren, probeer je elkaar te betrekken bij elkaars wereld. Tijdens dit traject hebben we ook heel veel geleerd van Iselinge Hogeschool en het Graafschap College. Wij kunnen wel allemaal mooie dingen bedenken, maar als dat niet binnen bepaalde kaders past, dan werkt het niet.”

DE STAND VAN ZAKEN

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de opleiding. Als de accreditatie volgens plan verloopt, kan de opleiding op 1 februari 2019 starten. Geïnteresseerd in deze nieuwe opleiding?

MEER LEZEN OVER

“DIT TRAJECT PAST BIJ MIJN AMBITIES”

“Als het AD-traject van start gaat, dan wil ik deze opleiding graag gaan volgen. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Daarnaast gaat onze organisatie steeds meer samenwerken met de basisschool. Ik vind dit een positieve ontwikkeling en zou hier graag een rol in willen hebben. Het AD-traject geeft mij de kennis en vaardigheden om dit te gaan doen en het past goed bij mijn ambities.”

ALLE OPLEIDINGEN

ACHTER DE SCHERMEN...

DEEL DIT ARTIKEL